Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Samhällsvetenskap

Visar 1 - 10 av 171 träffar.

Sociologisk teori

George Ritzer, Jeffrey Stepnisky

Sociologi

Efter guldåldern

- om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin

Med utgångspunkt i främst svenskt partiväsende beskrivs hur partierna förändrats som aktörer och hur väl de klarar att utföra sina funktioner i den demokratiska processen.

Tommy Möller

Statsvetenskap

Relationella perspektiv på handledning

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Rolf Holmqvist, David Clinton (red.)

Psykologi

Psykologi

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Genus
Psykologi
Sociologi

Det svenska medielandskapet

Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens

Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Jonas Ohlsson

Media och kommunikation

Vardagslivets socialpsykologi

Denna socialpsykologiska grundbok vänder sig bland annat till studerande i socialpsykologi, sociologi och socialt arbete. I boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer.

Thomas Johansson, Philip Lalander

Psykologi
Sociologi

Socialtjänstmarknaden

– om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

Marie Sallnäs, Stefan Wiklund

Statsvetenskap

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Psykologi

Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning

Personalvetenskapliga perspektiv är en serie av böcker som behandlar ämnen med relevans för blivande personalvetare och yrkesverksamma inom HR-fältet.

Ylva Ulfsdotter Eriksson, Bengt Larsson, Petra Adolfsson

Sociologi

Sida 1 av 18