Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Samhällsgränser

- ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö

- Hur ska man förstå det samhälle som gör att vissa hamnar utanför, och förklara varför de gör det?
- Vilka är denna samhällsutvecklings drivkrafter?
- Är det möjligt att utveckla ett anständigt liv utan klyftor i en storstad – och i så fall hur?

Mikael Stigendal

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Samhällsgränser

978-91-47-11193-0

Mikael Stigendal

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 448 sidor

Smakprov

  504 kr  (475 kr)   

Läs mer

Det här är några av de frågor författaren ger sig i kast med. Boken tar sin utgångspunkt i ungdomars stenkastning mot brandmän och författaren ser det som att de kastar sten mot samhället.

Genom att analysera de senaste decenniernas ekonomiska och politiska förändringar, dessutom i ett internationellt komparativt perspektiv, visar författaren hur villkoren för delaktighet i samhället har skärpts. Samhället har därigenom utvecklats till ett innanförskap med gränser som sammanfaller med segregationen i städerna.

Dessa nya samhällsgränser i städerna utgör en förutsättning för att dagens samhälle ska kunna hänga ihop. Detta går dock att förändra och i den avslutande delen av boken pekar författaren på möjliga lösningar för en annan samhällsutveckling.

Boken kan användas i utbildningar i sociologi, socialt arbete, urbana studier och statsvetenskap och är även intressant för politiker och praktiker.

Om författarna

Mikael Stigendal är professor i sociologi vid institutionen för Urbana Studier på Malmö Högskola. Han har under 30 års tid forskat om städer och därigenom utifrån ett brett samhällsperspektiv sökt svar på den grundläggande sociologiska frågan om hur samhället hänger ihop. Sedan doktorsavhandlingen 1994 har han skrivit ett flertal böcker, däribland Sociala värden i olika sociala världar (1999), Den gode socialvetenskaparen (2002), Framgångsalternativ (2004) och Kapital (2010).

Recension

[...I sin nya bok Samhällsgränser utgår han från incidenter med stenkastande ungdomar i Rosengård där brandmän attackerades. Detta, menar han, kan ses som en attack mot hela samhället. Från att ha varit en inkluderande och relativt jämlik stad under efterkrigstidens första decennier har Malmö förvandlats till en stad med stora sociala och ekonomiska klyftor. Författarens övergripande syfte med boken är att förklara vad ojämlikheten i Malmö beror på. Detta gör han genom att lansera begreppet kulturell politisk ekonomi. Boken är välskriven och har en vetenskaplig karaktär. Den är främst tänkt att användas på utbildningar i sociologi, socialt arbete och statsvetenskap, men den vänder sig även till politiker och andra beslutsfattare.]

Ur BTJ- häftet nr 16, 2016, Lektör Anette Sjöberg

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen