Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Människor behöver människor

- att lyssna till de misstänkliggjorda

Den här boken bygger på ett femtonårigt forskningsprojekt om unga människor som i början av år 2000 använde heroin. Författaren går bakom myter och föreställningar om missbruk, för att på så sätt kunna ge en nyanserad bild av missbruksproblem och vägen ut ur missbruk.

Philip Lalander

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Människor behöver människor

978-91-47-09575-9

Philip Lalander

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 256 sidor

Smakprov

  292 kr  (275 kr)   

Läs mer

Genom detaljerade porträtt av de heroinerfarna vill författaren tydliggöra hur samhället agerar, bland annat genom den starkt kontrollerande medicinska behandlingen av människor med heroinproblem. Och han lyfter fram vad andra människor utanför missbruksmiljön egentligen betyder för att man ska kunna komma ur sitt missbruk och ändra sitt liv.

Författarens möten med dessa blir en känsloladdad resa där olika etiska frågeställningar uppstår och där det framgår hur centralt det är att bli lyssnad på och att erkännas som en fullvärdig människa.

Boken kan användas på högskolans kurser i socialt arbete och andra kurser om missbruk, behandling, vård med mera. Den ger också stöd till socialarbetare som möter människor i missbruk ute på fältet.

Sagt om boken
”Denna bok redovisar unik forskning. Aldrig förr har någon svensk forskare lika ingående och inkännande beskrivit livsförloppet för personer som har använt narkotika.”

- Bengt Svensson, professor i socialt arbete

”Philip var min säkra länk till det förflutna. Det har varit som terapi för mig att prata med Philip. Det har gjort det lättare att släppa livet med droger. Vi har varit vänner i femton år nu.”

- Marie i boken

”Den här boken ger hopp om att det finns de som lyssnar. Då känner man att man inte är ensam i kampen.”

- David i boken

Om författarna

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Han har skrivit flera böcker som baseras på omfattande fältarbeten, som Hela världen är din: En bok om unga heroinister och Respekt: Gatukultur, ny etnicitet och droger.

Recension

"Här får läsaren ta del av möten med de heroinerfarna och varken de eller författaren sticker under stol

med vad de anser om den starkt kontrollerande medicinska behandlingen. Vad som framförallt sticker ut i det som

sägs här är att omgivningens villighet att låta de heroinerfarna själva få komma till tals med sina tankar, önskemål

och framförallt att få bli hörda, är avgörande för att en förändring ska kunna ske. Respekt kännetecknar författarens

förhållningssätt till dem han intervjuar. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med, eller studerar,

behandling och vård av missbrukare." Lektör Katrine Hamori, Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2016.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen