Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Politisk teori

Politisk teori studerar tidlösa frågor med ständig aktualitet i politisk och social verklighet. Vad innebär till exempel jämlikhet? Kan krig vara rättfärdigt? Hur kan makt analyseras? Och vad är rättvisa om man ser till kön, klass och etnicitet?

Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam (red.)

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Politisk teori

978-91-47-11283-8

Ludvig Beckman (red.), Ulf Mörkenstam (red.)

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 2
Omfång: 368 sidor

Smakprov

  517 kr  (488 kr)   

Politisk teori Rättelse

E471128301

Fil

       

Läs mer

I den första delen av Politisk teori introduceras centrala politiska ideal och begrepp såsom demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet. I den andra delen av boken används dessa begrepp som utgångspunkt för en diskussion av aktuella politiska problem, exempelvis miljöförstöring, global orättvisa, integration och patriarkala strukturer.

I denna andra upplaga av Politisk teori återfinns fem nya kapitel: Folket, Politiska förpliktelser, Integration, Urfolks rätt till självbestämmande och Kunskapspolitik. Dessutom är två kapitel från den tidigare upplagan – om jämlikhet respektive frihet – helt nyskrivna. Övriga kapitel är i olika grad reviderade och uppdaterade.

Om författarna

Bokens olika kapitel är skrivna av lärare och forskare i politisk teori vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt vid Södertörns högskola: Björn Badersten, Ludvig Beckman, Kristina Boréus, Karin Borevi, Göran Duus-Otterström, Eva Erman, Gina Gustavsson, Sverker C. Jagers, Sara Kalm, Mats Lundström, Ulf Mörkenstam, Jouni Reinikainen, Magnus Reitberger, Hans Ingvar Roth, Peter Strandbrink, Maria Wendt och Cecilia Åse.

Recension

"Bokens syfte är att ”ge en bred introduktion till politisk teori […] inom ämnet statsvetenskap”. I denna andra upplaga har fem helt nya kapitel tillkommit, men den grundläggande strukturen finns kvar. I en första del behandlas politisk-teoretiska ideal, i den andra delen handlar det om aktuella politiska problemställningar. Dispositionen är alltså tematisk snarare än kronologisk. Varje kapitel är disponerat kring samma underrubriker: Problemställningar, Begrepp, Idétraditioner, Ståndpunkter (i den andra delen finns underrubriken Konflikter). Strukturen är således mycket tydlig. Språket är genomgående akademiskt och en del fackbegrepp förekommer. Som lärobok för studenter på grundnivån i statsvetenskap kommer den välskrivna boken att vara mycket värdefull. Den kräver inga särskilda förkunskaper. En presentation av författarna, referenser och register finns". Publiceras i BTJ-häftet nr 6, 2017. Lektör Mats K.G. Johansson

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen