Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svensk politik och förvaltning

Visar 1 - 10 av 26 träffar.

Efter guldåldern

- om partiernas förändring och vad den innebär för demokratin

Med utgångspunkt i främst svenskt partiväsende beskrivs hur partierna förändrats som aktörer och hur väl de klarar att utföra sina funktioner i den demokratiska processen.

Tommy Möller

Socialtjänstmarknaden

– om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

Marie Sallnäs, Stefan Wiklund

Svensk kriminalpolitik

Den svenska kriminalpolitikens utveckling från en institutionsbaserad och straffbetonad kriminalpolitik

Robert Andersson, Roddy Nilsson

Marknadsstaten

Om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten.

Genom djupstudier av bl.a. post- och telemarknaderna visar författarna hur staten engagerar sig i marknader.

Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Göran Sundström

Politiskt ledarskap

Tommy Möller

Den allmänna opinionen

En introducerande handbok

Mikael Gilljam, Mikael Persson

Skolpolitik

– från riksdagshus till klassrum

Maria Jarl, Linda Rönnberg

Makten över förvaltningen

Förändringar i politikens styrning av svensk förvaltning

Patrik Hall

Den svenska politiken

Struktur, processer och resultat

Henry Bäck, Gissur Ó Erlingsson, Torbjörn Larsson

Professionerna i kunskapssamhället

En jämförande studie av svenska professioner

Thomas Brante, Eva Johnsson, Gunnar Olofsson, Lennart G Svensson

Sida 1 av 3