Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Socialt arbete

Visar 1 - 10 av 107 träffar.

Samtalsfärdigheter

- stöd, vägledning och ledarskap

Erik Rautalinko

Socialt arbete
Vetenskapsteori och metod

Socialt arbete i storstaden

- villkor och praktik

Denna antologi lyfter fram det sociala arbetets villkor och praktik i storstadsmiljön med dess stora potential av utbildning och jobb men också en mångfald av sociala problem.

Minoo Alinia, Welat Songur

Profilområden
Socialt arbete

Samverkansforskning

- att främja barns och ungas välfärd

Lena Nilsson, Emma Sorbring

Profilområden
Socialt arbete

Sociologisk teori

George Ritzer, Jeffrey Stepnisky

Socialt arbete

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Profilområden
Socialt arbete

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Socialt arbete

Mellan makt och hjälp

Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

Greta Marie Skau

Socialt arbete

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Profilområden

Relationella perspektiv på handledning

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Rolf Holmqvist, David Clinton (red.)

Socialt arbete

Profilområden
Socialt arbete

Sida 1 av 11