Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Äldre och åldrande

Visar 1 - 10 av 15 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Socialpedagogik

Pedagogiskt socialt arbete

Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

Äldre- och funktionshindersomsorg

Regelsystem, organisering, ledning och personal

Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

Boken beskriver arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats.

Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg

Palliativ vård

- ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård.

Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk

Aktivitet vid demenssjukdom

en praktisk vägledning

Rosemary Oddy

Boken om demenssjukdomar

Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk (red.)

Jämlik ålderdom?

– I samtiden och framtiden

Lars Andersson, Peter Öberg (red.)

Äldreomsorg

– om makt, genus, klass och känslor i ett yrke

Linda Lill

När Asta blir arg

Ilska och aggression hos demenssjuka

Kerstin Lundström

Sida 1 av 2