Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Barn, ungdom och familj

Visar 1 - 10 av 24 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Socialpedagogik

Pedagogiskt socialt arbete

Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

Socialt arbete och internet

Kristian Daneback, Emma Sorbring

Levande socialt arbete

– vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Marcus Herz

Förstå socialt arbete

Bengt Börjeson, Martin Börjeson

Kommunikation med barn och unga i vården

Maja Söderbäck (red.), Anette Sandberg, Marianne Velandia, Maria Harder, Marie Golsäter, Elisabet Häggström Nordin, Magdalena Mattebo, Berit Björkman, Berith Wennström, Stefan Nilsson, Ulrika Kreicbergs, Margaretha Nolbris, Ingrid Fioretus, Eva Norström, Kristina Gustafsson, Jenny Wilder, Maria Forsner, Björn Tingberg, Anna-Carin Magnusson, Michaela Hager Budny, Mariann Grufman, Margrethe Krabbe

Sida 1 av 3