Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Exkludering

Visar 1 - 10 av 13 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Socialpedagogik

Pedagogiskt socialt arbete

Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

Ett delat samhälle

- makt, intersektionalitet och social skiktning

Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den andra upplagan har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder.

Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.)

Samhällsgränser

- ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö

Mikael Stigendal

Ensamheter

En utforskande brevväxling

I denna brevväxling belyser författarna fenomenet ensamhet som företeelse och begrepp. Breven rör sig mellan teorin och det praktiska konkreta, mellan den personliga reflektionen och den vetenskapliga förståelsen.

Karin Dahlberg, Carl-Magnus Stolt, Helena Dahlberg

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

Ove Sernhede, Ingegerd Tallberg Broman (red.)

IMER i dag

Bo Petersson, Christina Johansson (red.)

Sida 1 av 2