Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Funktionsnedsättning

Visar 1 - 10 av 11 träffar.

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Vägval och växande

Människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik

Ingrid Liljeroth

Socialpedagogik

Pedagogiskt socialt arbete

Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar

I den här boken får du genom samlad aktuell forskning en unik översikt av och fördjupad kunskap om personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Ulrika Hallberg

Äldre- och funktionshindersomsorg

Regelsystem, organisering, ledning och personal

Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

Nya Omsorgsboken

En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder

Om levnadsförhållandena för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lena Söderman (red.), Sivert Antonson (red.)

Sida 1 av 2