Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Socialt arbete

Visar 1 - 10 av 66 träffar.

Sociologisk teori

George Ritzer, Jeffrey Stepnisky

Makt och organisering

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Juridik

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Välfärdsstudier och socialpolitik

Mellan makt och hjälp

Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

Greta Marie Skau

Introduktion
Makt och organisering
Psykologi och socialpsykologi
Teori och metod

Relationella perspektiv på handledning

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Rolf Holmqvist, David Clinton (red.)

Psykologi och socialpsykologi

Psykologi och socialpsykologi

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Introduktion
Makt och organisering
Teori och metod

Barn- och ungdomsvetenskap

Grundläggande perspektiv

Thomas Johansson, Emma Sorbring

Psykologi och socialpsykologi

Vardagslivets socialpsykologi

Denna socialpsykologiska grundbok vänder sig bland annat till studerande i socialpsykologi, sociologi och socialt arbete. I boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer.

Thomas Johansson, Philip Lalander

Psykologi och socialpsykologi

Socialtjänstmarknaden

– om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen

Marie Sallnäs, Stefan Wiklund

Makt och organisering
Välfärdsstudier och socialpolitik

Sida 1 av 7