Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Teknik, matematik och naturvetenskap

Visar 1 - 10 av 68 träffar.

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken belyser samhällsplaneringens utmaningar och beskriver de verktyg, institutioner, lagar och processer som styr dess praktik.

Gunnel Forsberg (red.)

Naturvetenskap

Programmering med Matlab

Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar.

Katarina Blom

Matematik
Teknik

Logistik - grunder och möjligheter

Logistik - grunder och möjligheter ger en heltäckande bild av vad logistik är, såväl teoretiskt som praktiskt.

Nils G Storhagen

Teknik

Optimering

Optimering är en komplett grundbok i optimeringslära som passar för både enklare och mer avancerade kurser på universitetsnivå.

Kaj Holmberg

Matematik

Modern produktionsteknik

Series mark

Modern produktionsteknik 1 behandlar grundläggande verkstadstekniska bearbetningsmetoder och mätteknik.

Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

Teknik

Hydraulik för samhällsbyggnad

Boken syftar dels till att skapa förståelse för grundläggande begrepp och fenomen i hydrauliken, dels till att ge en säker grund för användning av beräkningsmetoder och modeller.

Mia Bondelind, Steffen Häggström

Teknik

Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning

Alla har nytta av effektiva produktionsprocesser för varor och tjänster och ineffektiva processer är detsamma som slöseri. Det är ett av de viktigaste budskapen i denna bok.

Anders Segerstedt

Teknik

Matematisk analys

Flera variabler

Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra.

Mats Neymark

Matematik

Introduktion till högre studier i matematik

Denna lärobok är i första hand en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Bevis ingår som en central del och boken lägger stor vikt vid att förmedla och lära ut innebörden av matematiska begrepp.

Robert Johansson, Lars-Daniel Öhman

Matematik

Linjär algebra Grundkurs

Series mark

Boken erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Den är lättsamt, omsorgsfullt och utförligt skriven.

Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind

Matematik

Sida 1 av 7