Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Teknik, matematik och naturvetenskap

Visar 1 - 10 av 68 träffar.

Vägbyggnad

Sven Agardh, Ebrahim Parhamifar

Teknik

Vilt, människa, samhälle

Kjell Danell, Roger Bergström (red.)

Naturvetenskap

Tabeller och formler

Lämplig för högskoleingenjörsutbildning och grundläggande utbildningar för civilingenjörer.

Alf Ölme m.fl.

Handböcker
Matematik

Svensk flora

Fanerogamer och kärlkryptogamer

Thorgny Krok, Sigfrid Almquist, Lena Jonsell, Bengt Jonsell

Handböcker
Naturvetenskap

Stokastik

Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

Sven Erick Alm, Tom Britton

Matematik

Samhällsplaneringens teori och praktik

Boken belyser samhällsplaneringens utmaningar och beskriver de verktyg, institutioner, lagar och processer som styr dess praktik.

Gunnel Forsberg (red.)

Naturvetenskap

Rum

Samhällsvetenskapliga perspektiv

Hur rummet uppfattas påverkar vilken typ av frågor som ställs och vilken kunskap som produceras. Här teoretiseras vad det rumsliga perspektivet kan bidra med.

Maria Rönnlund, Aina Tollefsen

Naturvetenskap
Övrigt

Robotik

Lars Asplund

Teknik

Ritteknik

Bo Lundkvist

Teknik

Projektledning

Projektledningens grunder, begrepp och modeller. Följ de olika faserna, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas.

Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Teknik

Sida 1 av 7