Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Matematik

Visar 1 - 10 av 15 träffar.

Programmering med Matlab

Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar.

Katarina Blom

Matematik

Optimering

Optimering är en komplett grundbok i optimeringslära som passar för både enklare och mer avancerade kurser på universitetsnivå.

Kaj Holmberg

Matematisk statistik och tillämpad matematik

Matematisk analys

Flera variabler

Denna bok är avsedd att användas i en första kurs i matematisk analys i flera reella variabler. Den förutsätter då kunskaper i matematisk analys i en reell variabel samt elementär linjär algebra.

Mats Neymark

Matematik

Introduktion till högre studier i matematik

Denna lärobok är i första hand en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Bevis ingår som en central del och boken lägger stor vikt vid att förmedla och lära ut innebörden av matematiska begrepp.

Robert Johansson, Lars-Daniel Öhman

Matematik

Linjär algebra Grundkurs

Series mark

Boken erbjuder det kompletta materialet till den första kursen i linjär algebra vid universitet och tekniska högskolor. Den är lättsamt, omsorgsfullt och utförligt skriven.

Rikard Bøgvad, Paul Vaderlind

Matematik

Numerisk analys

Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik.

Ivar Gustafsson, Kjell Holmåker

Matematik

Linjär algebra Fortsättningskurs

Fortsättningskurs i linjär algebra inom ämnet matematik.

Kjell Holmåker, Ivar Gustafsson

Matematik

Laplace- och z-transformer

Lars Bergström, Bertil Snaar

Matematisk statistik och tillämpad matematik

Fourieranalys

Lars Bergström, Bertil Snaar

Matematik
Matematisk statistik och tillämpad matematik

Kvantitativ biologi

matematik, statistik, modeller

Lars-Åke Lindahl, Ulf Lindh

Matematisk statistik och tillämpad matematik

Sida 1 av 2