Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Introduktion till högre studier i matematik

Denna lärobok är i första hand en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Bevis ingår som en central del och boken lägger stor vikt vid att förmedla och lära ut innebörden av matematiska begrepp. Boken innehåller därför utförliga förklaringar och exempel, och presenterar ofta metoder och formler från flera olika synvinklar. Boken repeterar även valda delar av gymnasiets matematikkurser, men behandlar matematiken på ett mer stringent sätt.

Robert Johansson, Lars-Daniel Öhman

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Introduktion till högre studier i matematik

978-91-47-11336-1

Robert Johansson, Lars-Daniel Öhman

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 2
Omfång: 204 sidor

Smakprov

  285 kr  (269 kr)   

Introduktion till högre studier i matematik lösningar

E471133601

Fil

       

Introduktion till högre studier i matematik Rättelse

E471133602

Fil

       

Läs mer

En vanlig missuppfattning är att matematik bara handlar om tal och beräkningar. I denna bok tar författarna fasta på att resonemang och argumentation är en minst lika viktig del av matematiken. Boken riktar sig i första hand till nybörjarstudenter på civilingenjörsutbildningar och kandidat- eller magisterprogram i matematik, matematisk statistik och närliggande ämnen.

Om författarna

ROBERT JOHANSSON är lektor i matematik och prefekt för institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. Han har ett brett intresse för matematik och gränslandet mellan matematik och datavetenskap. Han har tidigare som studierektor varit involverad i utvecklings- och kvalitetsarbete inom grundutbildningen, och är utnämnd till meriterad lärare.

LARS-DANIEL ÖHMAN är docent och lektor i matematik vid Umeå universitet. Utöver sin egen forskning och undervisning är han engagerad i didaktiska och populärvetenskapliga frågor, kursutveckling samt utveckling av kursmaterial, och är utnämnd till excellent lärare.

Recension

" [...] Bokens layout är ändamålsenlig och de välmotiverade svartvita illustrationerna tydliga. Ett bra sakregister kompletterar. Andra

gymnasierepetitionsböcker finns – denna är en av de mer lättförståeliga, och lämplig både i lärarledd undervisning och för självstudier. [...]" Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2017. Lektör Ola Svärd

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen