Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Linjär algebra Fortsättningskurs

Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och tekniska högskolor som har läst en inledande kurs i linjär algebra och som behöver fördjupade kunskaper i ämnet. Boken utgör lämplig grund för fortsatta studier i matematik, fysik eller teknik.

Kjell Holmåker, Ivar Gustafsson

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Linjär algebra

978-91-47-11245-6

Kjell Holmåker, Ivar Gustafsson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 256 sidor

Smakprov

  328 kr  (309 kr)   

Läs mer

Utmärkande för boken:

- Den grundläggande teorin för linjära rum och linjära avbildningar presenteras med många illustrativa exempel.

- Begrepp som skalärprodukt och ortogonalprojektion leder fram till minsta kvadrat-metoden – en approximationsmetod av stort praktiskt intresse.

- Många tillämpningar av matematik leder till egenvärdesproblem. Sådana problem för matriser diskuteras ingående.

- Ett särskilt kapitel ägnas åt linjära system av differentialekvationer, ett stort och viktigt tillämpningsområde av linjär algebra.

- Till varje kapitel hör ett stort antal övningsuppgifter.

Om författarna

Författarna Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson är docenter i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har över 40 års erfarenhet av undervisning i matematik och numerisk analys vid Chalmers och Göteborgs universitet. De har varit aktiva forskare inom tillämpad matematik, speciellt optimal kontroll respektive numerisk linjär algebra.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen