Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Numerisk analys

Boken ger en introduktion till numerisk analys inom ämnet beräkningsmatematik. Såväl analys som metoder är relevanta för ämnet som det används idag. Presentationen görs i en löpande matematisk stil utan formalism i definitioner, satser och bevis. Författarna anknyter till aktuella tillämpningar av intresse och diskuterar användningsområden även utanför bokens ram. Boken ger läsaren en effektiv verktygslåda för att approximativt lösa matematiskt formulerade problem inom vitt skilda discipliner av naturvetenskap och teknik.

Ivar Gustafsson, Kjell Holmåker

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Numerisk analys

978-91-47-11246-3

Ivar Gustafsson, Kjell Holmåker

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 224 sidor

Smakprov

  342 kr  (323 kr)   

Läs mer

Utmärkande för boken:
- Relativt låga krav på förkunskaper som uppfylls av den som studerat någon termin matematik på högskola eller universitet.

- Ger läsaren möjlighet att studera mycket på egen hand genom den stora mängden lösta exempel och övningar.

- Relaterar till modern matematisk programvara genom många hänvisningar och lösta övningar med programsystemet MATLAB.

- Meningsfull som en första introduktionskurs i numerisk analys, men även smidigt påbyggbar med fortsättningskurser i numerisk analys och numerisk linjär algebra.

Om författarna

Författarna Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson är docenter i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har över 40 års erfarenhet av undervisning i matematik och numerisk analys vid Chalmers och Göteborgs universitet. De har varit aktiva forskare inom tillämpad matematik, speciellt optimal kontroll respektive numerisk linjär algebra.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen