Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Energisystemteknik

utvärdering och genomförande

Energisystemteknik behandlar energiteknik ur ett systemperspektiv och fokuserar på hur frågor om framtidens energibehov kan lösas. Innehållet täcker energisystem baserade på förnyelsebara såväl som fossila och nukleära energikällor och undersöker hur nya teknologier kan utnyttjas för att svara på de utmaningar vi ställs inför, t.ex. de negativa konsekvenserna av energiförbrukning (särskilt koldioxidutsläpp) och olika energikällors varierande tillgänglighet. Globala perspektiv och internationella jämförelser genomsyrar framställningen.

Francis Vanek, Louis Albright

Översättare: Björn Olofsson

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Energisystemteknik

978-91-47-10004-0

Francis Vanek, Louis Albright

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 600 sidor

Smakprov

  515 kr  (546 kr)   

Läs mer

Författarna går igenom de olika tekniska systemen, kartlägger deras för- och nackdelar och ger läsaren verktyg för att kvantifiera teknikens prestanda och förstå hur den kan användas för att bättre utnyttja tillgängliga resurser på kort, medel och lång sikt. Boken är avsedd som kurslitteratur för högskolornas ingenjörsprogram.

Boken är fylld med över 200 detaljerade illustrationer och tabeller.

Ur innehållet:

systemtekniska och ekonomiska analysverktyg

klimatförändringar

fossila bränslen – CO2-utsläpp, modellering av konsumtion och återstående reserver

förbränning av fossila bränslen

kolbindning

kärnenergi

solenergi

solenergiteknik

vindenergi

energiteknik för transport

systemfrågor för transport

framväxande teknologier för förnyelsebar energi

Om författarna

Francis Vanek är lektor inom maskin-, miljö- och systemteknik och Louis Albright är professor emeritus i bio- och miljöteknik. Båda författarna är eller har varit verksamma vid Cornell University

Recension

Boken "Energy Systems Engineering – Evaluation and Implementation” av Francis M. Vanek och Louis D. Albright kom nyligen ut på Libers bokförlag. Den täcker upp dels det som vanligen inkluderas i förnybar energi internationellt, sol och vindkraft, dels mer konventionell energiomvandlingsteknik som fossileldade kraftverk och kärnkraft. Francis Vanek är själv en entusiastisk förespråkare för ekologiskt byggande och förnybar energi och bor själv i en EKO-by utanför Itahca. Här har man integrerat både sol för både värme, varmvatten och elproduktion med vindkraft och ekologiska odlingar och ekologiska byggmaterial. Detta engagemang avspeglar sig också på ett positivt sätt i själva boken.

Francis och Louis har gått på djupet med många räkneexempel som komplement till den beskrivande texten över olika energisystem och tekniker. Härigenom blir boken en bra lärobok för ingenjörsstudenter, men vill man inte räkna själv kan man nöja sig med att läsa texterna, som är informativa och välskrivna. Man kan ju också följa de beräkningar som gjorts för att följa beräkningsgången. Alla enheter är SI-enheter. Dimensioneringarna har även testats i verkliga anläggningar och har därigenom verifierats.

Illustrationerna är genomgående bra och informativa och gör boken extra trevlig att läsa. Jag kan varmt rekommendera boken som både en bra lärobok och som fördjupningsbok för alla som är intresserade av energiteknik och energisystemfrågor."

Erik Dahlquist, professor i Energiteknik, Mälardalens högskola

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen