Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Elkrafthandboken - elkraftsystem 2

Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning.
De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska drivsystem, Elkraftsystem 1, Elkraftsystem 2.

Karl Axel Jacobsson, Stig Lidström, Carl Öhlén

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Elkrafthandboken - elkraftsystem 2

978-91-47-11435-1

Karl Axel Jacobsson, Stig Lidström, Carl Öhlén

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 3
Omfång: 504 sidor

Smakprov

  573 kr  (541 kr)   

Läs mer

Elkraftsystem 2 omfattar bland annat elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data.

I samband med att revideringen av Elkrafthandbokens tre delar påbörjades, konsulterades högskolor och universitet med teknisk utbildning. Man såg Elkrafthandboken som ett viktigt komplement till engelskspråkig och mer teoretisk litteratur. När det gällde önskemål om ändringar så påpekades just att IT, vindkraft, driftsäkerhet och smarta elnät skulle behandlas mer utförligt.

Den nya Elkrafthandboken har därför uppdaterats inom alla avsnitt för att spegla utvecklingen och önskemålen enligt ovan.

I Elkraftsystem 2 syns bland annat följande nyheter i denna reviderade upplaga:

- Helt omarbetade kapitel om driftsäkerhet, smarta elnät och utvecklingstendenser.

- Ett helt nyskrivet kapitel om systemuppbyggnad och dokumentation.

- Uppdaterade, kompletterade och utökade kapitel om elkraftssanvändning, elkraftsberäkningar, EMC och mätteknik.

Om författarna

Karl Axel Jacobsson är ingenjör med elkraftteknisk lärarutbildning från KTH. Han har tidigare verkat inom gymnasie- och högskolan och även som konsult inom industrin. Mångårig läroboks- och fackboksförfattare.

Stig Lidström är högskoleingenjör inom elkraft med lång erfarenhet från Vattenfall avseende driftledning, allmänna kontrollanläggningsfrågor, igångkörning, reläskyddsplanering, störningsanalyser och nätutredningar. Han har även flera års erfarenhet från ABB GA Products, teknisk applikationssupport inom reläskydd för HV- och EHV-system, teknisk marknadsföring samt utbildning. Han är medlem i Cigré där han har medverkat i ett antal internationella arbetsgrupper.

Carl Öhlén är civilingenjör inom elkraft från KTH och författare i Elkrafthandboken sedan första upplagan. Han har 40 års internationell erfarenhet inom elkraftbranschen genom arbete för Vattenfall, ABB, Programma, Ripasso Energy och STRI . Under senare år har han för Energimyndigheten varit aktiv inom IEA/ISGAN samt som expert för EC DG-ENERGY i Bryssel.

Per Norberg är civilingenjör och började på Sydkraft. Han har därefter arbetat inom Vattenfalls nätverksamhet i olika tekniska roller. Han är sedan 2009 adjungerad professor i elkraftteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen