Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Modern produktionsteknik

Modern produktionsteknik del 1 och 2 är avsedda för grundkurser i produktionsteknik vid ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. I tillämpliga delar kan böckerna även användas på andra utbildningar som har behov av kunskaper inom produktionsteknik.

Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Modern produktionsteknik 1

978-91-47-11343-9

Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 3
Omfång: 496 sidor

Smakprov

  546 kr  (515 kr)   

Modern Produktionsteknik 2

978-91-47-05226-4

Utgivningsår: 2006 , Upplaga: 2
Omfång: 464 sidor

  548 kr  (517 kr)   

Läs mer

Huvudsyftet med böckerna är att beskriva bakomliggande teorier och samband, och med belysande exempel öka förståelsen för produktionstekniska villkor och möjligheter.

Modern produktionsteknik är uppdelad i två delar:
Del 1: Grundläggande verkstadstekniska bearbetningsmetoder och mätteknik.

Det 2: Verkstadsteknisk automatisering och datorstöd inom det produktionstekniska området.

Den matematik och materiallära som läses vid ingenjörsutbildningen är tillräcklig för att tillgodogöra sig innehållet.

Böckerna kan läsas var och en för sig, men det underlättar förståelsen om kursplanen tillåter att båda böckerna används för hela utbildningen i produktionsteknik.

Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor och i förekommande fall även beräkningsuppgifter. Detta gör att böckerna även är lämpliga för självstudier.

Om författarna

Lennart Hågeryd, Stefan Björklund och Matz Lenner är eller har varit verksamma som lärare inom produktionsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen