Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Projektledning

I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller inom projektledning.

Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Projektledning

978-91-47-11480-1

Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 2
Omfång: 244 sidor

Smakprov

  479 kr  (452 kr)   

Läs mer

Eftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras fem exempel i boken: Spårvägsprojektet, Pacemakerprojektet, Kick-off-projektet, Stadsutvecklingsprojektet och Lönsamhetsprojektet. Med hjälp av dessa beskrivs planering av projekt med avseende på tid, funktion och ekonomi; ledning och styrning av projekt samt överlämning och avslut av projekt.

Bokens fokus är ledning av det enskilda projektet, men detta sätts även in i ett större sammanhang – i förhållande till den organisation eller det företag där projektet befinner sig och andra projekt som det enskilda projektet kan hänga ihop med på något sätt.

Denna andra upplaga av boken har reviderats utifrån den återkoppling författarna fått av undervisande lärare och aktiva projektledare via enkäter och intervjuer. Boken har fått en ny struktur och har kompletterats med nya exempel och ny forskning inom området. Vissa kapitel, t.ex. kapitel 5 om projektekonomi, har reviderats kraftigt.

Boken vänder sig både till dig som studerar projektledning och till dig som står inför utmaningen att leda ditt första projekt.

Om författarna

Anette Hallin docent och universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola. Hon har tidigare arbetar på Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation vid KTH, där hon 2009 disputerade på en avhandling om ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Anette är utbildad lärare och har bland annat undervisat i projektledning, både på högskola och i näringslivet. Hon är även associerad forskare vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tina Karrbom Gustavsson har forskat och undervisat i projektledning på universitet och högskolor i Sverige och internationellt sedan 1999. Hon har också lett kurser i projektledning för företag. Hennes avhandling handlade om den informella kommunikationens betydelse i internationella, komplexa projekt. Efter att ha verkat som projektledare och direktör för ett regionalt utvecklingsprojekt arbetar hon nu som universitetslektor, docent och prefekt vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH.

Recension

"Denna nya upplaga av boken innehåller det senaste på området projektledning. En del justeringar har gjorts, så det kan vara befogat att byta ut den förra. Författarna är båda universitetslärare och behärskar sitt område väl. Texten är pedagogisk och så välstrukturerad att man kan använda den även som uppslagsbok. En mängd modeller med bokstavsförkortningar förklaras och även äldre klassiska managementmodeller berörs i korthet. Efter varje kapitel finns repetitionsfrågor, vilket gör boken extra användbar som kurslitteratur. De aspekter på projekt som tas upp behandlar mycket mer än bara ledningen av projekt. Här finns projektstyrningsmodeller, tidplaner, projektekonomi och osäkerhetsanalys och mycket annat. Från fem olika typer av projekt redovisas en del erfarenheter, vilket visar att det kan se väldigt olika ut på fältet. Trots detta finns mycket gemensamt i hur man griper sig an och slutför uppdragen, och detta är en bra sammanställning av de villkor som gäller."

BTJ-häftet nr 19, 2015 Lektör Lena Löfgren Bjerner

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen