Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Vård och hälsa

Visar 1 - 10 av 111 träffar.

Geriatrisk omvårdnad

God omsorg till den äldre patienten

Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.)

Vårdvetenskap och omvårdnad

Våld i nära relationer

- socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som drabbas av våld i nära relationer.

Eveliina Sinisalo, Linn Moser Hällen

Övrigt

Klinisk mikrobiologi

Infektioner, immunologi, vårdhygien

Klinisk mikrobiologi beskriver mikroorganismer, infektionssjukdomar, immunologi och vårdhygien.

Elsy Ericsson, Thomas Ericson, Boris Kan

Medicinsk vetenskap

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Folkhälsovetenskap

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Övrigt

Internmedicin

Grundbok i Punktserien

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem.

Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke

Medicinsk vetenskap

Relationella perspektiv på handledning

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Rolf Holmqvist, David Clinton (red.)

Vårdvetenskap och omvårdnad

Övrigt

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen förmedlar metodkunskaper och förhållningssätt som är nödvändiga för en vetenskaplig utveckling.

Olof Nyrén, Martin Garwicz, Maria Shoshan, Kerstin Nilsson

Vetenskapsteori och metod

Den friska människan

Anatomi och fysiologi

Den friska människan beskriver sambanden mellan struktur och funktion i en normalt fungerande människokropp.

Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist

Medicinsk vetenskap

Sida 1 av 12