Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Vård och hälsa

Visar 1 - 10 av 110 träffar.

Den orättvisa hälsan

Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Varför lever människor med högre social position ett friskare och längre liv?

Mikael Rostila, Susanna Toivanen (red.)

Folkhälsovetenskap

Föräldraskap och funktionsnedsättning

- en kunskapsöversikt

Ulrika Hallberg

Övrigt

Internmedicin

Grundbok i Punktserien

Internmedicin beskriver uppkomstmekanismer, förlopp och medicinsk handläggning av den stora grupp sjukdomar som involverar kroppens centrala organsystem.

Ulf Dahlström, Stergios Kechagias, Leif Stenke

Medicinsk vetenskap

Relationella perspektiv på handledning

Boken visar hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

Rolf Holmqvist, David Clinton (red.)

Vårdvetenskap och omvårdnad

Övrigt

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen förmedlar metodkunskaper och förhållningssätt som är nödvändiga för en vetenskaplig utveckling.

Olof Nyrén, Martin Garwicz, Maria Shoshan, Kerstin Nilsson

Vetenskapsteori och metod

Den friska människan

Anatomi och fysiologi

Den friska människan beskriver sambanden mellan struktur och funktion i en normalt fungerande människokropp.

Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist

Medicinsk vetenskap

Relationer i socialt arbete

i gränslandet mellan profession och person

Anders Bruhn, Åsa Källström

Vårdvetenskap och omvårdnad

Författningshandbok 2018

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Camilla Heise Löwgren

Juridik i vård och omsorg

Vårdvetenskap

Vetenskapen om vårdandet. Om det tidlösa i tiden

I samlingsverket Vårdvetenskap - vetenskapen om vårdandet kommer äntligen Katie Erikssons böcker ut i en samlad volym.

Katie Eriksson

Etik
Vårdvetenskap och omvårdnad
Vetenskapsteori och metod

Sida 1 av 11