Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Kampanjer skola

Kampanjer för skolkunder

Årskurs

Ämne

Beställ senast

GR

7-9

matematik

2017-09-30

GR

7-9

spanska

2017-09-30

GR

7-9

teknik

2017-09-30

GR

7-9

kartläggning och bedömning

2017-09-30

GY

svenska och svenska som andraspråk

2017-09-30

GY

naturkunskap

2017-09-30

GY

 

samhällskunskap

2017-09-30

SVA

 

svenska som andraspråk

2017-09-30

SFI

svenska för invandrare kurs C

2017-10-15