Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Kartläggning och bedömning

Konstruktiv återkoppling är något av det allra viktigaste för lärandet, det har pedagoger vetat i alla tider. Men det kräver att man vet var eleven befinner sig kunskapsmässigt och att man har bra metoder för responsen. Det vill vi stötta dig med, så att du får in både formativ och summativ bedömning som en naturlig del av undervisningen.