Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Grundskola åk F-6

Kartlägg kunskaper och forma förmågor

Kartäggning och bedömning

Konstruktiv återkoppling är bland det allra viktigaste för lärandet, och det kräver både att man vet var eleven befinner sig kunskapsmässigt och att man har bra metoder för responsen. Det vill vi stötta dig med, så att du får in både formativ och summativ bedömning som en naturlig del av undervisningen.

 

Caroline Hjorth, affärsområdeschef

Caroline Hjorth


Provlektion Bild åk 6

Hur kan dina elever framställa olika typer av berättande bilder? Hämta provlektion kring temat utanförskap med kartläggningsmall och bedömningsstöd.

 

Provlektionen är i första hand tänkt att passa för elever i åk 4-6, men du som lärare kan enkelt anpassa den till t.ex. åk 3.


Läs mer om Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

 

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

 


Lärarstöd utan kostnad

Mer stöd kring hur du kan arbeta formativt med matematik och svenska.

Hämta lärarstöd och läs mer om Tummen upp! Matematik Formativ bedömning
Hämta lärarstöd och läs mer om Tummen upp! Svenska Formativ bedömning

 


Tummen upp matematik för nyanlända lärarstöd

I lärarstödet fyller du i elevernas resultat och får snabbt en överblick av elevernas kunskaper.

 

Läs mer om Tummen upp! Matematik för nyanlända Lärarstöd

 

 

 


Webbapp utan kostnad

 

Träna på innehållet från boken! Ljudspår, manus och facit till hörövningarna finns i webbappen. Till Tummen upp! Engelska kartläggning åk 5 webbapp

 

 

 


Tummen upp! Matematik formativ bedömning

Den formativa bedömningsprocessen kan sammanfattas med tre frågor:
- Vart ska jag?
- Var är jag?
- Hur tar jag mig dit?

Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga för att utveckla sina förmågor i matematik. Nu får ni stöd att lyckas! Bläddra i smakprov och läs mer om nyutkomna Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 4, 5 och 6

 

 


Tummen upp! Svenska formativ bedömning

Eleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i svenska och här får läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen, med exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de strategier som de anser har bäst kvalitet.

Bläddra i smakprov och läs mer om nya Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4, 5 och 6

 

 


Tummen upp! Matematik för nyanlända

Nu får du verktyg att kartlägga vilka kunskaper dina nyanlända elever har och vilka de behöver arbeta mer med. Redovisningsmall och lärarstöd hjälper dig att individanpassa undervisningen och underlättar din planering. 

Bläddra i smakprov och läs mer om Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända

 

 


Tummen upp! Religion åk 6

Hämta provlektion religion, där uppgifterna prövar elevernas förmåga att resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp: Provlektion och mer om Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6

 

 


Provlektion SO Historia åk 6

Hämta en provlektion som prövar förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv:

Provlektion och mer om Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6

 


Provlektion SO åk 6

Hämta en provlektion som prövar förmågan att uttrycka och värdera olika handlingsalternativ utifrån hälsa, ekonomi och miljö, tre perspektiv av hållbar utveckling:

Provlektion och mer om Tummen upp! SO Samhällskunskap Geografi kartläggning åk 6

 

 


Tummen upp! NO åk 6

Provlektion om att genomföra systematiska undersökningar och mer om Tummen upp! NO kartläggning åk 6

 


Tummen upp! NO kartläggning åk 3

Många elever har svårt att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i NO-ämnena. I Tummen upp! får eleverna träna just på den här typen av uppgifter, av Hans Persson. Provlektioner, smakprov och mycket mer om ... Tummen upp! NO Kartläggning åk 3 och om Tummen upp! NO Kartläggning åk 6

 


Tummen upp! SO kartläggning åk 3

Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns en matris som ger en bra kunskapsöversikt. Läs mer om Tummen upp! SO Kartläggning åk 3 och ladda ned bedömningsstöd och facit

 

 


Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

Nytt av Hans Persson. Använd som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i teknik eller som underlag för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Läs mer om Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6 och bläddra i smakprov

Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

 

 


Provlektion Bild åk 6

Hur kan eleverna använda olika tekniker i sitt bildskapande? Hämta provlektionen Konstens grunder: linjer, former och färger. Den är i första hand tänkt att passa för elever i åk 4-6, men du som lärare kan enkelt anpassa den till t.ex. åk 3. Läs mer om Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 och ladda ned provlektion

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

 


Idrott och hälsa åk 6

Aktiviteterna i Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4-6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. Den framåtsyftande planeringen innehåller aktiviteter främst för de elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E. Provlektioner och mer

 

 


Idrott och hälsa åk 3

Tummen upp kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena blir en lärarbok i varje ämne, till skillnad från de andra ämnenas elevhäften. Provlektioner och mycket mer om Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lärarbok!

 


Tummen upp! Teknik kartläggning

Låt författaren Hans Persson hjälpa dig att kartlägga elevernas teknikkunskaper efter kunskapskraven: Provlektion och mycket mer om Tummen upp! Teknik Kartläggning åk 3

 


Provlektion Engelska åk 3

En provlektion som prövar elevernas förmåga att läsa och förstå enkla samtal och dialoger, liksom elevens produktiva förmåga att föra enkla samtal och dialoger: provlektion och mycket mer om Tummen upp! Engelska åk 3 kartläggning

 


Provlektion Engelska åk 6

Pröva elevernas förmåga att skriva, använda språkliga strategier och anpassa språket, provlektion och mycket mer om Tummen upp! Engelska åk 6 kartläggning

 


Tummen upp Matte åk 4-6

Provlektioner och mer om Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6

 


Tummen upp Svenska åk 4-6

Provlektioner och mer om Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4-6

 

 


De viktigaste förmågorna

Läs mer om de förmågor som genomsyrar Lgr 11 och som Göran Svanelid menar att alla lärare borde fokusera på för att fler elever ska nå kunskapsmålen: The Big Five

The Big Five, läs mer om de viktigaste förmågorna

 

 


Tummen upp! Svenska som andraspråk åk 6

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6, läs mer och bläddra i smakprov

 

 


Tummen upp! Svenska åk F-3

Provlektioner och mera om Tummen upp! Svenska kartläggning åk F-3

 

 


Pedagogisk bedömning

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Ett målrelaterat betygssystem med betyg i förhållande till kunskapskrav, där eleverna ska bedömas utifrån vad de faktiskt kan, det ställer lärare och elever inför uppgiften att tolka och konkretisera skolans styrdokument. Smakprov

 


Nätföreläsning med Lisa Boistrup

"Förr såg jag bedömning som något nödvändigt ont. Nu uppfattar jag det som en möjlighet att hjälpa mina elever i deras utveckling." Läs Lisa Björklund Boistrups krönika och se hennes föreläsning

 

 

 


Rättssäkra och likvärdiga betyg

Betygssättning är en process som börjar redan före den första lektionen. Läraren måste hantera varje steg enligt föreskrifterna och samverka med andra lärare. Ta ett helhetsgrepp på bedömning och betygssättning!

 

Betygssättning – en handbok av Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad klargör vad som gäller.

 


Kunskapsrelaterade bedömningar

Utforma prov och arbetsuppgifter som ger underlag för rättssäkra och likvärdiga betyg, relaterade till kunskapskraven. Lär dig göra kunskapsrelaterade bedömningar av muntliga och skriftliga förmågor!