Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

"The Big 5" - de fem förmågor som genomsyrar Lgr11

Lärandets fem förmågor - The Big 5 - poster Liber 2016 - F-6

För åk F-6

Lärandets fem förmågor - The Big 5:
förmågepostern åk F-6 som pdf

 

Lärandets fem förmågor - The Big 5 - poster Liber 2016 - 7-9

För åk 7-9

Lärandets fem förmågor - The Big 5:
förmågepostern åk 7-9 som pdf  

  

 

Störst chans att uppleva "The Big 5"

Läs om de fem förmågor som genomsyrar Lgr 11 i foldern om SO-serien Störst chans att uppleva The Big 5


Göran Svanelid är författare till tre av SO-Seriens lärarhandledningar, där övningarna utgår från såväl "The Big 5", som från kursplanerna i SO och aktuella forskningsresultat kring språket. Det här är ett nyskapande sätt att göra övningar på, och du hittar inga liknande läromedel.

 

SO-seriens kännetecken: 

1. Erkänt lättlästa och engagerande texter

2. Jobbar konsekvent med förmågorna, ”The Big 5”

3. Stöd för formativ bedömning

 

För åk 4-6 har Göran skrivit omtyckta Upptäck Samhälle, med samma fördelar.


Folder 
SO-serien åk 7-9

 


 

 

Förklara förmågorna 'The Big 5'

Ett förslag utifrån Göran Svanelids ”The Big 5” hur du som pedagog kan beskriva de olika förmågorna i möte med föräldrar: Vilka förmågor kan utvecklas och bedömas när det gäller ”seglingskunskap”?

Förklara förmågorna (pdf)

 

Vad säger lärare som använder Big 5? Vad ser de för resultat? Varför rekommenderar de andra lärare att tänka Big 5?

- Eleverna blir delaktiga och medvetna tidigare. En gemensam terminologi för förmågorna, ett yrkesspråk, främjar det kollegiala samarbetet över ämnen och årskurser, vilket i sin tur ger eleverna en igenkänning och röd tråd i sitt lärande.


- Big 5 utgår från ämnenas kursplaner och är generella. Det är samma förmågor som utvecklas och bedöms i både åk 3 som åk 9 (och i gymnasiet) vilket är ett exempel på Livslångt lärande.  

The Big Five, seglingsmetaforen

 


 

 

Göran Svanelid på UR Play om "The Big Five" och att bedöma lärande

Se föreläsning

"UR Samtiden - Att bedöma lärande, The Big Five - de fem förmågorna", föreläsning med Göran Svanelid från Skolportens konferens Bedömning av och för lärande, 2013-09-11, ser du på UR.se:
föreläsning del 1
föreläsning del 2

 


 

 

Relaterad läsning

Pedagogiska magasinet 2011-11-08: Lägg krutet på "The Big 5"
och Jakten på The Big 5 går vidare

Pedagoger diskuterar i Facebookgruppen The Big Five

 

Skolvärlden 2014-03-10: Fem förmågor i fokus

 

Alfa 2015-09-14: Förmågorna gör ämnet tydligare

 

Lotta "Fröken Flipp" Karlsson 2014-02-25: 
Mitt flippade klassrum: "att synliggöra förmågor i mitt flippade klassrum"

 

Pedagogiska magasinet 2013-04-29, Joel Rudnert problematiserar Big 5: The Big 5 saknar tyngd

 

Pedagogiska magasinet 2014-11-21: Låt föräldrarna lära känna The Big 5

 

Lärarnas tidning 2015-01-22: Big five vill göra det svåra enkelt

"Hans modell har fått lärare att prata kursplaner med varandra på nätet. Möt pensionerade universitetslektorn Göran Svanelid, resande i förmågor."