Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

"The Big 5" - de fem förmågor som genomsyrar Lgr11

Lärandets fem förmågor - The Big 5 - poster Liber 2016 - F-6

För åk F-6

Lärandets fem förmågor - The Big 5:
förmågepostern åk F-6 som pdf

 

Lärandets fem förmågor - The Big 5 - poster Liber 2016 - 7-9

För åk 7-9

Lärandets fem förmågor - The Big 5:
förmågepostern åk 7-9 som pdf  

  

 

Störst chans att uppleva "The Big 5"

Läs om de fem förmågor som genomsyrar Lgr 11 i foldern om SO-serien Störst chans att uppleva The Big 5


Göran Svanelid är författare till tre av SO-Seriens lärarhandledningar, där övningarna utgår från såväl "The Big 5", som från kursplanerna i SO och aktuella forskningsresultat kring språket. Det här är ett nyskapande sätt att göra övningar på, och du hittar inga liknande läromedel.

 

SO-seriens kännetecken: 

1. Erkänt lättlästa och engagerande texter

2. Jobbar konsekvent med förmågorna, ”The Big 5”

3. Stöd för formativ bedömning

 

För åk 4-6 har Göran skrivit omtyckta Upptäck Samhälle, med samma fördelar.


Folder 
SO-serien åk 7-9

 


 

 

Förklara förmågorna 'The Big 5'

Ett förslag utifrån Göran Svanelids ”The Big 5” hur du som pedagog kan beskriva de olika förmågorna i möte med föräldrar: Vilka förmågor kan utvecklas och bedömas när det gäller ”seglingskunskap”?

Förklara förmågorna (pdf)

 

Vad säger lärare som använder Big 5? Vad ser de för resultat? Varför rekommenderar de andra lärare att tänka Big 5?

- Eleverna blir delaktiga och medvetna tidigare. En gemensam terminologi för förmågorna, ett yrkesspråk, främjar det kollegiala samarbetet över ämnen och årskurser, vilket i sin tur ger eleverna en igenkänning och röd tråd i sitt lärande.


- Big 5 utgår från ämnenas kursplaner och är generella. Det är samma förmågor som utvecklas och bedöms i både åk 3 som åk 9 (och i gymnasiet) vilket är ett exempel på Livslångt lärande.  

The Big Five, seglingsmetaforen