Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Författarkrönika

SO – hela världens ämne

Varje dag är våra medier späckade med SO vilket kan leda oss att dra slutsatsen att elevernas förståelse av de samhällsorienterade ämnena är god. Så är tyvärr inte fallet. En elev som följer händelseutvecklingen och konflikten mellan Ukraina och Ryssland i medierna behöver inte ha någon djupare förståelse av konflikten. Därför blir det också svårt att hålla reda på alla andra aktörer, som EU, NATO, FN och USA, som har sina särskilda motiv för att försöka påverka händelseutvecklingen. Det som krävs är en kunnig och välstrukturerad lärare och bra läromedel.

Göran Svanelid är universitetslektor och har varit delaktig i den grupp som tagit fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11. Göran Svanelid är universitetslektor och har varit delaktig i den grupp som tagit fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11.

SO relativt sett allt viktigare Under Lpo 94 talade man om en 3-ämnesskola vilket betydde att de nationella proven endast förekom i ämnena svenska, engelska och matematik. Samma tre ämnen var dessutom behörighetsgivande till gymnasieskolan. I och med Lgr 11 har detta förändrats. Nu krävs det godkända betyg (E) i åtta eller tolv ämnen för att eleverna ska bli behöriga till gymnasiets yrkespraktiska- respektive teoretiska programmen. En annan nyhet i och med Lgr 11 är att nationella prov numera ges i alla fyra SO-ämnena, i både årskurs 6 och 9. Detta betyder att de fyra SO-ämnena står för 25 % av alla obligatoriska ämnen samt av 40 % av de ämnena som har nationella prov. Eleverna har därför goda skäl till att satsa på SO.

Bristande kunskaper i SO Vårterminen 2013 var första gången som nationella prov gavs i SO och resultaten är inte imponerande. Låt oss jämföra med resultaten från de senaste nationella proven i engelska där endast 4 % fick betyget F. I t.ex. historia hade 20 % av eleverna underkänt. I engelska hade 20 % av eleverna högsta betyget. Motsvarande för religionskunskap var 2 %.

När Skolinspektionen presenterade sin utvärdering av SO-undervisningen hösten 2013 så konstaterade man följande brister:

- För lite analys och reflektion.

- För lite dialog och tänkande.

- För lite kritiskt tänkande.

- För mycket fokus på fakta och ”enskilt arbete”.

Satsa på de fem stora förmågorna Vad punkterna ovan berättar är att viktiga förmågor i SO-ämnenas mål och kursplaner saknas i undervisningen. Slutsatsen bör bli att mer tid ägnas åt att utveckla de förmågor som jag har valt att kalla The Big 5 och mindre tid att traggla fakta och framför allt att minska tiden för ”enskilt arbete”. Enligt ett flertal bedömare, bland annat pedagogerna Håkansson & Sundberg, har detta arbetssätt varit förödande för kunskapsutvecklingen i flera av skolans ämnen. Att lämna eleverna vind för våg med att själva söka upp och skriva av fakta från någon eller några källor är främst de svaga elevernas värsta fiende.

I de SO-material (lärarstödet i SO-Serien för högstadiet och grundboken Upptäck Samhälle för årskurserna 4-6) jag har medverkat i har jag vinnlagt mig att koppla texter och uppgifter till både Lgr 11 och till förmågorna i The Big 5.

Göran Svanelid

Publicerad mars 2014

Göran är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren. Han var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11.

SO-Serien Geografi

Solveig Mårtensson, Lars Lindberg, Göran Svanelid

SO-Serien Historia

Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg, Mattias Tordai, Göran Svanelid

SO-Serien Samhälle

Ulla M. Andersson, Per Ewert, Uriel Hedengren, Göran Svanelid

Upptäck Samhälle

Göran Svanelid, Kerstin Dahlin

Tummen upp! SO kartläggning åk 6

Göran Svanelid, Magnus Koraen, Anna Lindstam