Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Kostnadsfri fortbildning i matematik

 

Räkna med Liber

Vår ide är att täcka alla utgångslägen, situationer, behov och ambitionsnivåer hos dina elever. Var de än startar sin färd in i matematiken, så kan vi bidra till att göra arbetet lite snabbare och lite lättare både för dig och för dina elever.

  

Författare Lennart Undvall

Tel 070-320 38 62

E-post lennart.undvall@gmail.com

Kostnadsfri fortbildning

Under en mattekonferens eller studiedag presenterar författarna Matematikboken Alfa, Beta, Gamma och/eller den nya Matematik XYZ.  

 

Ur dagens agenda:

  • arbeta med förmågorna
  • elever i behov av särskilt stöd
  • högpresterande elever
  • elever med svenska som andraspråk
  • elever med motoriska svårigheter
  • formativ respektive summativ bedömning

 

 

Räkna med hela klassen

Idén med Alfa Beta Gamma är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen tydliga väg, från målformuleringar och begreppsförklaringar till exempel och uppgifter på den svårighetsnivå som passar.

Matematikboken Alfa, Beta, Gamma

Räkna med förmågor

Idén med Matematik XYZ är att alla ska kunna lyckas med matematiken på sin nivå. Nu kommer en helt nyskriven version av XYZ-serien där alla uppgifter är kopplade till de fem matematiska förmågorna och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Unikt för XYZ-serien är att du får ett specialproducerat filmstöd till varje avsnitt.

Matematik XYZ