Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Träna mera

Träna mera – stärk förmågorna

Alla dina elever behöver träna extra på något, exakt vad är det du som vet bäst. Därför har vi en stor bredd av material som tränar allt från lässtrategier, stavning och ordklasser till engelskglosor, problemlösning och geometri. Välj det som passar dina elevers behov, deras lärstilar och din pedagogik.