Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Författare i fokus

Läromedelsförfattarpriset Lärkan 2014

Hans Persson och Roger Ellmin är Lärkanpristagare!

Lärkans prisutdelare, utbildningsminister Gustav Fridolin, gratulerar de värdiga vinnarna Hans Persson och Roger Ellmin, som förärades publikens jubel, blommor, diplom och 50 000 kronor var. Lärkans prisutdelare, utbildningsminister Gustav Fridolin, gratulerar de värdiga vinnarna Hans Persson och Roger Ellmin, som förärades publikens jubel, blommor, diplom och 50 000 kronor var.

Priset Lärkan har instiftats av SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, för att lyfta författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller digital form. Syftet med priset är att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet. Mer om Lärkan och SLFF på slff.se

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Mellanstadium tilldelas Hans Persson
"Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."

Årets Lärkanpris 2014 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Roger Ellmin
"Roger Ellmin är en mycket välkänd och uppskattad författare inom såväl skola som lärarutbildning. Hans produktion av läromedel kan delas in i sex kategorier: Konflikthantering i skolan, Elevers lärande, Utvärdering, Portfolio för elever, Ledarskap samt Förebyggande av mobbning. Läromedlen utmärks av tydlig struktur, pedagogisk uppläggning och ett lättillgängligt språk. Ellmin var även en av de första författarna i landet som lanserade port-foliometoden i svensk skola. Han har därigenom bidragit till att underlätta lärares elevbedömningar och möjliggjort för elever att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Roger Ellmin är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."

Aktuella titlar av årets pristagare:

Boken om teknik 4-6

Hans Persson

Boken om NO 1-3

Hans Persson

Boken om biologi

Hans Persson

Tummen upp! NO kartläggning åk 6

Hans Persson, Ulf Eskilsson

Uppdrag Matte Mattedetektiverna

Anna Kavén, Hans Persson, Lena Palovaara, Mats Wänblad

Uppdrag Matte Mattespanarna

Gunnar Kryger, Andreas Hernvald, Hans Persson, Lena Zetterqvist

Försök med biologi

Hans Persson

Försök med fysik

Hans Persson

Försök med kemi

Hans Persson

Elevens lärande

Roger Ellmin