Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Värdeskapande HR-ledning

– Så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens behov

Många verksamheter ger i dag uttryck för att medarbetarna är deras viktigaste tillgång – men använder företag och organisationer verkligen denna resurs på ett optimalt sätt? För att lyckas krävs en skicklig HR-ledning. Ju bättre HR-ledning en verksamhet har, desto bättre är förutsättningarna för att skapa resultat genom de mänskliga resurserna – det så kallade humankapitalet.

Ann C. Schødt

Om författarna

Lämplig förTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Värdeskapande HR-ledning

978-91-47-09692-3

Ann C. Schødt

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 280 sidor

Smakprov

  388 kr  (366 kr)   

Läs mer

Det här är en praktiskt orienterad bok om personalarbetet, själva HR-hantverket. Den tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov, oavsett om det är affärsdrivet näringsliv eller offentlig sektor, och hur HR på mest effektiva sätt kan leverera det som ledningen och organisationen behöver.

Framtidens HR-arbete måste vara behovsanpassat, verksamhetsdrivet och värdeskapande.

Boken vänder sig till:

• HR-ledare som har ensamt HR-ansvar eller som leder företagets HR-funktion

• Blivande HR-ledare och HR-ansvariga

• VD och chefer för företag som har för avsikt att etablera, uppgradera eller omorganisera HR-funktionen

• Externa HR-konsulter som arbetar med företag som inte har en egen HR-funktion.

Om författarna

Ann C. Schødt är fil. kand. i företagsekonomi (organisation & ledarskap), författare, mentor och sedan 2003 HR Manager i fyra olika internationella verksamheter. Under åren har hon arbetat inom många olika verksamheter, såväl offentliga som privata, och inom vitt skilda branscher. Hon driver nu egen konsultverksamhet som erbjuder HR-ledning, tester, utveckling och karriär-coaching. Hon håller också föredrag och workshops om effektivt personligt nätverk, potentialutveckling m.m.

Översättare: Ann Lagerhammar

Lämplig för

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen