Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

BeGreppbart - Klass

Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Magnus Hörnqvist utgår från sociologins klassiker och lotsar läsaren från det synliga till det mindre synliga. På ytan ser vi skillnader i hälsa och boende, inkomst och smak. Men under ytan verkar tunga strukturer och ärvda tillgångar.

Magnus Hörnqvist

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

BeGreppbart - Klass

978-91-47-09820-0

Magnus Hörnqvist

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  212 kr  (200 kr)   

Om författarna

Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Frågor om makt och klass är centrala i hans forskning.

Recension

"I alla tider har klasstillhörighet styrt människors liv. Hur kan vi förklara och förstå begreppet klass? Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Trots bokens till sidantalet nätta karaktär är innehållet mycket omfattande. Med utgångspunkt i klassiska sociologiska tänkare som Marx och Weber beskriver författaren hur klass ständigt gör sig påmind i människors vardag. Magnus Hörnqvist belyser såväl hur val av studieort och yrke styrs av klasstillhörighet, som hälsoeffekter och livsstil. Historiska jämförelser görs liksom liknelser med andra länder. Begreppet identitet är också centralt och visar hur människor från olika samhällsklasser uppfattar sin sociala tillhörighet. Boken är, trots sin teoretiska tyngd, skriven på ett lättillgängligt och modernt sätt. Den belyser hur klasstillhörighet alltid har påverkat människors livschanser. Boken är viktig för att ge perspektiv på hur ekonomiska och sociala strukturer inverkar på såväl samhället som enskilda individer." Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Maria Fridstjerna

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen