Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svenska skrivregler

Ny, efterlängtad upplaga!
SVENSKA SKRIVREGLER är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbildning eller för sitt nöjes skull.

Ola Karlsson

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig för

RecensionSvenska skrivregler

Titel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Svenska skrivregler

978-91-47-11149-7

Ola Karlsson

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 4
Omfång: 312 sidor

Smakprov

  276 kr  (260 kr)   

Svenska skrivregler digital version

Titel   Exkl moms Antal Köp/Spara

Svenska skrivregler digital version

E471247001

Hemsida

       

Läs mer

Denna fjärde upplaga av Svenska skrivregler innehåller

- ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter

- utökade och preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn

- mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar

- nya råd om hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska.

Här finns även regler och råd om bl.a.

- stor och liten bokstav

- citat och anföring

- rubriker, stycken, typsnitt och grafisk form

- punktuppställningar, tabeller och diagram

- att skriva brev, e-brev, protokoll, rapporter och webbtexter

- val av ord- och böjningsformer

- hop- och särskrivning av uttryck som för sent och i dag

- datumformat och andra sifferuttryck

- kommatering

- skrivtecken som kolon, snedstreck, tankstreck och tre punkter

- fonetiska tecken och andra specialtecken

- alfabetisk sortering av ord och namn i kataloger och listor.Svenska skrivregler digital version är en digital version av den tryckta boken med en layout som är anpassad för läsbarhet på skärm. Styrkan med det digitala arbetssättet är tillgängligheten, sökbarheten, möjligheten att anpassa textpresentationen utifrån individuella preferenser och möjligheten att få texten uppläst. Svenska skrivregler digital version fungerar på mobil, surfplatta och dator när du befinner dig på din arbetsplats eller skola. Du beställer den på www.liber.se.

Om författarna

Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen och har till uppgift att följa utvecklingen för språken i Sverige. Språkrådet ger ut språkböcker och tidskrifter, bedriver språkforskning och erbjuder föredrag samt gratis daglig språkrådgivning. Läs mer på www.sprakochfolkminnen.se.

Recension

"Där SAOL utgör den allmänt erkända normen för stavning och böjning av svenska ord är Svenska skrivregler normkälla för hur dessa ord ska användas tillsammans." Bo Löfvendahl, SvD 2017-05-11.

"Handboken är tydlig, stringent och ger många exempel på de råd den ger. Strukturen är lättillgänglig och innehållet utförligt och gediget. Bokens innehåll ger ett gott och nödvändigt stöd för alla som använder det skrivna ordet, både i arbete och privat." Lektör Catarina Economou i BTJ-häftet nr 15, 2017.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen