Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Alla kan köpa Libers titlar hos återförsäljare: bokus.com, adlibris.com m.fl.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Om Liber

Liber
Ekonomisk information
Styrelse
Affärsidé och vision

Liber och miljön
Uppförandekod
Företagsledning

Liber

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 378 miljoner kronor och 116 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Solna på Råsundavägen 12. Verkställande direktör är Åsa Norberg.

Liber AB, etablerat 1973, riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, teknik och offentlig förvaltning.
Liber är en del av Infinitas Learning, en koncern av multimediala utbildningsförläggare vilka är Europas ledande leverantörer av innovativa och engagerande läromedel för alla åldrar och olika inriktningar.
I koncernen ingår förutom Liber även Noordhoff Uitgevers (Nederländerna), eCademy (Tyskland), Plantyn (Belgien) och LJ Create (UK).

www.infinitaslearning.com

Infinitas Learning ägs av Compass Partners.


Ekonomisk information

Bokslut (MSEK) 141231

 131231

 121231

Nettoomsättning

378

393 376
Rörelseresultat*

54

144 56
Resultat efter finansiella poster*

56

147 61
Medelantal anställda

116

119 118

*/ Resultat 2013 påverkat av jämförelsestörande poster (bl.a. realisationsvinst vid fastighetsförsäljning) om totalt +78 MSEK.

Styrelse Liber AB
Clive Hay-Smith, CEO Infinitas Learning, ordförande
Åsa Norberg, Verkställande direktör, Liber AB
Anna Ritums, Ekonomichef, Liber AB
Charlotta Rosenberg, Liber AB, Arbetstagarrepresentant
Anna Jogrenius, Liber AB, Arbetstagarrepresentant
Thomas Johansson, Liber AB, Arbetstagarrepresentant, Suppleant

 

Affärsidé
Vi utvecklar dagens och morgondagens läromedel och kurslitteratur, förankrat i vår långa erfarenhet, modern forskning och med passion för utbildningens vardag.

 

Vision
Vi hjälper alla att lyckas med sina studier och leder Sverige till utbildning i världsklass.

 

Liber och miljön
Liber är ett av Nordens största förlag. Sedan företaget etablerades 1973 har vi möjliggjort för många författare att ge ut sina verk, för många läsare att ta del av kunskapsutvecklande böcker och för samhället att söka ett gränslöst lärande. Vår verksamhet har också en påverkan på miljön och därför vill vi berätta om förlagsindustrin ur ett miljöperspektiv och vårt arbete att kontinuerligt minska vårt miljöavtryck:
Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

 

Uppförandekod
Som en del av Infinitas Learning följer Liber den koncernövergripande uppförandekoden, vilken innebär att Liber agerar i enlighet med sitt juridiska, sociala och etiska ansvar.
Ladda ner Infinitas Learnings uppförandekod (pdf)

 

Libers företagsledning

Åsa Norberg

Åsa Norberg

VD

Nina Cronehag, Marknads- och försäljningschef

Nina Cronehag

Marknads- och försäljningschef

 

   

 

Weronika Duvmo, Affärsområdeschef

Weronika Duvmo
Affärsområdeschef Secondary 

  Caroline Hjorth, Affärsområdeschef  

Caroline Hjorth
Affärsområdeschef Primary

 

 

       
Jonas Linde, COO

Jonas Linde

COO

  Hanna Mulugeta Börjesson, Produktutvecklingschef  

Hanna Mulugeta Börjesson
Produktutvecklingschef Digital

 

 

       
Anna Ritums

Anna Ritums

Ekonomichef

  Emma Stockhaus, Affärsområdeschef  

Emma Stockhaus
Affärsområdeschef Högskola Professionella

 

 

       
Meri Wahlqvist

Meri Wahlqvist
HR-chef