Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Sva

Visar 1 - 10 av 17 träffar.

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 3

Series mark

Övningar som prövar kunskapskraven i sva åk 3 i Lgr11.

Kartläggning och bedömning

Värdegrund och mångkultur i handling

– i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Monica Haraldsson Sträng

Lärarlitteratur

Skolans möte med nyanlända

Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända, och bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning.

Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (red.)

Lärarlitteratur

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet

- ett kritiskt perspektiv

Interaktionen i klassrummet ska hjälpa alla elever att möta och själva använda det språk de förväntas utveckla.

Åsa Wedin, Jenny Rosén

Lärarlitteratur

Islam

en religionsvetenskaplig introduktion

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker.

Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei (red.)

Lärarlitteratur

Tankarna springer före

att bedöma ett andraspråk i utveckling

Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Lärarlitteratur

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser

Ove Sernhede, Ingegerd Tallberg Broman (red.)

Lärarlitteratur

Flerspråkiga barns villkor i förskolan

- lärande av och på ett andra språk

Anne Kultti

Lärarlitteratur

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (red.)

Lärarlitteratur

Språk och identitet i undervisning

– inga konstigheter

Fritjof Sahlström, Liselott Forsman, Ida Hummelstedt-Djedou, Michaela Pörn, Fredrik Rusk, Anna Slotte-Lüttge

Lärarlitteratur

Sida 1 av 2