Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Etablera Series mark

Övningar för sfi D och svenska som andraspråk, grund.

Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.

Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förEtablera Läs

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Läs

978-91-47-11769-7

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Etablera Läs Digitalt utvärderingsexemplar

IC71176901

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Etablera Tala

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Tala

978-91-47-11772-7

Torun Eckerbom

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 80 sidor

Smakprov

  124 kr  (131 kr)   

Etablera Tala Digitalt utvärderingsexemplar

IC71177201

Torun Eckerbom

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Etablera Ord

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Ord

978-91-47-11770-3

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Etablera Ord Digitalt utvärderingsexemplar

IC71177001

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Etablera Grammatik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Grammatik

978-91-47-11767-3

Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 124 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Etablera Grammatik Digitalt utvärderingsexemplar

IC71176701

Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Etablera Grammatik Facit

E471176701

Fil

       

Etablera Skriv

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Skriv

978-91-47-11771-0

Eva Bergqvist Lerate, Ann Ohlsson Ax

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 116 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Etablera Skriv Digitalt utvärderingsexemplar

IC71177101

Eva Bergqvist Lerate, Ann Ohlsson Ax

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Etablera Skriv Facit

E471177101

Fil

       

Läs mer

Om man ska lära sig ett språk måste man ibland få en chans att fokusera och arbeta intensivt med ett moment. Det är där Etablera-serien kommer in. Det är en serie fristående övningsböcker där du tränar viktiga språkliga basfärdigheter: läsa, skriva, tala, grammatik, ordkunskap och hörförståelse. Materialet riktar sig till framför allt till Svenska som andra språk grund-nivån men kan även användas i slutet av sfi-studierna.

Varje bok i serien tar upp en viktig del av språket och ger goda möjligheter att träna just den. Ett tydligt upplägg och genomtänkta övningar guidar den studerande. Dessutom finns ett ofta förklarande facit, så att ytterligare en chans att befästa kunskapen ges; rättningen blir en del av lärprocessen.

Etablera-serien kan användas som komplement i undervisningen eller för självständiga studier.

Liknande färdighetsträning finns i serierna Introducera och Avancera.

Etablera Läs
Etablera Läs består av 17 texter av olika slag – berättande, argumenterande och informerande. Till texterna hör varierade uppgifter som på ett kreativt och genomtänkt sätt tränar allt från närläsning till sökläsning till att utveckla förmågan att läsa mellan raderna. Textarbetet avslutas med diskussionsuppgifter och träning på textens ord och uttryck.

Etablera Ord
Etablera Ord består av ordövningar, där orden alltid är satta i ett sammanhang. Sammansättningar, avledningar, olika slags förkortningar, uttryck, ljudhärmande ord, ord vi har lånat från andra språk, ordassociationer är exempel på innehåll. I facit finns oftast hela övningstexten med – inte bara det som ska skrivas in. På det sättet ses orden i ett sammanhang och kunskapen befästs.

Etablera Grammatik
I Etablera Grammatik tränas viktiga men svåra grammatiska moment. Substantiv, adjektiv, verb, olika slags pronomen och ordföljd är exempel på innehållet. Varje kapitel har ett tema, och övningarna är alltid insatta i en kontext. Ett ofta resonerande facit ingår. På så sätt kan kontrollen även bli ett inlärningsmoment. Facit laddas ner från hemsidan, liber.se.

Etablera Skriv
Etablera Skriv utgår från olika texttyper/genrer, framför allt dem som används i skolsammanhang: att beskriva, förklara, berätta, sammanfatta och argumentera. Även den personligt berättande texttypen presenteras. De typiska dragen för varje texttyp befästs genom en mängd övningar som slutligen utmynnar i större, heltäckande skrivövningar. Etablera Skriv kan även användas som en kort uppslagsbok över texttypernas utmärkande drag.

Etablera Tala
Etablera Tala vill stimulera fantasin och trigga igång samtal. Här tränas att prata individuellt, i par och i grupp. Etablera Tala erbjuder träning i att återberätta, förklara, diskutera och argumentera. Kapitlen utgår från rubriker som till exempel Vad säger du, Förklara hur du gör, Håller du med om att, Läs och berätta, Argumentera, Tema med rollspel. Bildserier speciellt gjorda för boken är ännu ett exempel på hur Etablera Tala vill inspirera kursdeltagarna till att prata.

Läromedlet Etablera kan användas som komplement i undervisningen eller för självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i läromedlen Introducera och Avancera.

Om författarna

Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Kristina Norén Blanchard och Eva Bergqvist Lerate är erfarna läromedelsförfattare och aktiva lärare i svenska som andraspråk.

Eva Bergqvist Lerate och Kristina Norén Blanchard har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. De har tidigare skrivit läromedel både i traditionell bokform och digitalt.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen