Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Alla kan köpa Libers titlar hos återförsäljare: bokus.com, adlibris.com m.fl.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Etablera Series mark

Övningar för sfi D och svenska som andraspråk, grund.

Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.

Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Etablera Läs

978-91-47-11769-7

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

  120 kr  (127 kr)   

Etablera Ord

978-91-47-11770-3

Torun Eckerbom, Eva Källsäter

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 104 sidor

Smakprov

Nyhet
 
120 kr  (127 kr)   

Etablera Grammatik

978-91-47-11767-3

Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 124 sidor

Smakprov

Nyhet
 
120 kr  (127 kr)   

Etablera Grammatik Facit

E471176701

Fil

       

Läs mer

Om man ska lära sig ett språk måste man ibland få en chans att fokusera och arbeta intensivt med ett moment. Det är där Etablera-serien kommer in. Det är en serie fristående övningsböcker där du tränar viktiga språkliga basfärdigheter: läsa, skriva, tala, grammatik, ordkunskap och hörförståelse. Materialet riktar sig till framför allt till Svenska som andraspråk grund-nivån men kan även användas i slutet av sfi-studierna.

Varje bok i serien tar upp en viktig del av språket och ger goda möjligheter att träna just den. Ett tydligt upplägg och genomtänkta övningar guidar den studerande. Dessutom finns ett ofta förklarande facit, så att ytterligare en chans att befästa kunskapen ges; rättningen blir en del av lärprocessen.

Etablera Läs
Etablera Läs består av 17 texter av olika slag – berättande, argumenterande och informerande. Till texterna hör varierade uppgifter som på ett kreativt och genomtänkt sätt tränar allt från närläsning till sökläsning till att utveckla förmågan att läsa mellan raderna. Textarbetet avslutas med diskussionsuppgifter och träning på textens ord och uttryck.

Etablera Ord
Etablera Ord består av ordövningar, där orden alltid är satta i ett sammanhang. Sammansättningar, avledningar, olika slags förkortningar, uttryck, ljudhärmande ord, ord vi har lånat från andra språk, ordassociationer är exempel på innehåll. I facit finns oftast hela övningstexten med – inte bara det som ska skrivas in. På det sättet ses orden i ett sammanhang och kunskapen befästs.

Etablera Grammatik
I Etablera Grammatik tränas viktiga men svåra grammatiska moment. Substantiv, adjektiv, verb, olika slags pronomen och ordföljd är exempel på innehållet. Varje kapitel har ett tema, och övningarna är alltid insatta i en kontext. Ett ofta resonerande facit ingår. På så sätt kan kontrollen även bli ett inlärningsmoment.

Läromedlet Etablera kan användas som komplement i undervisningen eller för självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i läromedlen Introducera och Avancera.

Om författarna

Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Kristina Norén Blanchard och Eva Bergqvist Lerate är erfarna läromedelsförfattare och aktiva lärare i svenska som andraspråk.

Detta e-läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma e-läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen