Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Sva

Visar 1 - 10 av 26 träffar.

Formativ svenska och svenska som andraspråk

Series mark

Arbeta formativt med svenska och svenska som andraspråk!

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Digitala läromedel
Kursläromedel

Kärlek är ett substantiv

Series mark

En välskriven och engagerande kortroman, tänkt som bredvidlitteratur för dem som har läst någon termin svenska

Johanna Immonen, Ulrika Wendéus

Bredvidläsning

Älska är ett verb

Series mark

Johanna Immonen, Ulrika Wendéus

Bredvidläsning

Avancera

Series mark

Förbereder för Tisus-testet och högskolestudier Marianne Mathlein (Avancera Ord, Avancera Gram, Avancera Läs, Avancera Hör) Margareta Trevisani (Avancera Skriv)

Marianne Mathlein, Margareta Trevisani

Färdighetsträning
Grammatik

Skolans möte med nyanlända

Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända, och bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning.

Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (red.)

Lärarlitteratur

Språkguiden

Series mark

Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund

Språkguiden – allt-i-ett-bok för Svenska som andraspråk, grund!

Eva Bergqvist Lerate, Kristina Norén Blanchard

Digitala läromedel
Kursläromedel

Riktigt svenskt, vett och etikett och kultur på lätt svenska

Series mark

Stöd och svar för dig som undrar över varför de gör och säger på detta viset.

Karin Elffors Skogkär

Bredvidläsning

Inför svenska/SVA 1

Series mark

En repetition av grundskolans svenska och svenska som andraspråk

Repetition och påfyllning i svenska och SVA för att nå grundskolans E.

Linda Odén

Kursläromedel

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet

- ett kritiskt perspektiv

Interaktionen i klassrummet ska hjälpa alla elever att möta och själva använda det språk de förväntas utveckla.

Åsa Wedin, Jenny Rosén

Lärarlitteratur

Bedömningsmaterial i svenska 1-3 och SVA 1-3 gy

Series mark

Nivåtest, bedömningsstöd och matriser för dig som vill få stöd i bedömningen av dina elevernas kunskapsnivå i Svenska/SVA 1-3 på gymnasiet.

Kartläggning och bedömning

Sida 1 av 3