Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Avancera Series mark

Avancera är en serie fristående övningsböcker som förbereder för Tisus-testet och för högskolestudier. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier.

Marianne Mathlein, Margareta Trevisani

Om författarna

Lämplig förAvancera Ord

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Avancera Ord

978-91-47-01013-4

Marianne Mathlein

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 1
Omfång: 116 sidor

Smakprov

  160 kr  (170 kr)   

Avancera Ord Facit

E470101301

Fil

       

Avancera Grammatik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Avancera Grammatik

978-91-47-08146-2

Marianne Mathlein

Utgivningsår: 2007 , Upplaga: 2
Omfång: 80 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Avancera Grammatik Facit

E470814601

Fil

       

Avancera Läs

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Avancera Läs

978-91-47-09123-2

Marianne Mathlein

Utgivningsår: 2008 , Upplaga: 5
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Avancera Läs Facit

E470912301

Fil

       

Avancera Hör

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Avancera Hör

978-91-47-09127-0

Marianne Mathlein

Utgivningsår: 2009 , Upplaga: 2
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  83 kr  (88 kr)   

Avancera Hör - ljud (nedladdningsbar)

978-91-47-12194-6

Marianne Mathlein

Fil
Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader

  508 kr  (635 kr)   

Läs mer

Avancera - Ord (Marianne Mathlein)
I Avancera - Ord tränas 500 germanska prefixavledningar av typen angelägen, erhålla, framgå och medge. Varje kapitel inleds med en alfabetisk listning av orden med skrivutrymme för översättning till det egna språket. Därefter tränas ordbetydelsen genom olika övningar.

Avancera - Grammatik (Marianne Mathlein)
Avancera - Grammatik ger effektiv träning, dels av sådana grammatiska svårigheter som tillhör det avancerade stadiet, t.ex. passivum och perfekt particip, dels sådana som i sig är komplicerade och kräver mycket träning, t.ex. tempusanvändning och bestämdhet.

Avancera - Läs (Marianne Mathlein)
I Avancera - Läs finns texter av många olika slag och genrer; skönlitterära texter, debattinlägg, vetenskapliga texter och tidningsartiklar. De tillhörande övningarna visar hur väl man har förstått texten, man testas på betydelsen av fraser och enskilda ord, och hur de passar in i sammanhanget. Här finns övningar på att tolka diagram och att hitta detaljuppgifter i en stor textmassa, liksom övningar i att följa och förstå argumentation.

Avancera - Hör (Marianne Mathlein)
Avancera - Hör tränar hörförståelse. Med utgångspunkt i aktuella radioprogram som behandlar intressanta teman utvecklar man sin förmåga att förstå talad svenska. Lucktexter och innehållsfrågor varvas. Dessutom sammanfattas varje inslag med diskussionsfrågor. Ljudfilerna köps separat. Serien kan med fördel användas av den som förbereder sig inför högskolestudier.

Om författarna

Marianne Mathlein menar att "språkfärdigheterna är av flera slag men att de går in i och förutsätter varandra - för min undervisning har läsförståelse och ordkunskap varit viktigast. Härifrån går vägen in i den svenska kulturen."

Margareta Trevisani (Avancera Skriv) är universitetsadjunkt med lång erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk på behörighetsgivande kurser. Hon har också lång erfarenhet av testning och bedömning av bland annat Tisus.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen