Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Bedömningsmaterial i svenska 1-3 och SVA 1-3 gy Series mark

Bedömningsmaterial i svenska/SVA 1-3 är just vad det heter - ett bedömningsmaterial. Det är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå i svenska/svenska som andraspråk. Materialet går hand i hand med kunskapskraven i GY2011.
Bedömningsmaterial i svenska/SVA 1-3 består av färdighetstester med kommenterat facit, bedömningsmatriser och autentiska elevsvar som är bedömda utifrån matriserna.

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Bedömningsmaterial i svenska 1-3, gymnasiet (nedladdningsbar)

978-91-47-12012-3

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 206 sidor

Smakprov

  2076 kr  (2595 kr)   

Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk 1-3, gymnasiet (nedladdningsbar)

978-91-47-12013-0

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 206 sidor

Smakprov

  2076 kr  (2595 kr)   

Bedömningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk 1-3, gymnasiet (nedladdningsbar)

978-91-47-12014-7

Fil
Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Nedladdningsbar i 12 månader Omfång: 412 sidor

  3224 kr  (4030 kr)   

Läs mer

Bedömningsmaterial i svenska/SVA 1-3 innehåller övergripande färdighetstester för kurserna Svenska/SVA 1, 2 och 3. För kurserna Svenska/SVA 1 och 2 finns tre test: Läs, Tala och samtala och Skriv. För Svenska/SVA 3 finns färdighetstest i Tala och samtala och Skriv. Färdighetstesterna utgår från ett tema, som är avpassat för kursens innehåll och syfte samt utvalt för att intressera eleverna.

Färdighetstestet Läs innehåller:

- en textbank i form av ett tema-häfte att utgå ifrån

- läsförståelsefrågor

- ett facit bestående av autentiska elevsvar på läsförståelsefrågorna samt färdiga bedömningar av dessa elevsvar.

Färdighetstestet Tala och samtala innehåller:

- uppgifter att diskutera eller presentera muntligt

- en enkel, kryssbar matris (bedömningsmall) för kopiering.

Färdighetstestet Skriv innehåller:

- skrivuppgifter som testar momentet Skriv genom att tillämpa utvalda texttyper

- bedömningsmallar för varje texttyp

- autentiska elevtexter med bedömningskommentarer.

Dessutom finner du en mall/matris där du kan stämma av vilka av kunskapskraven i GY2011 som uppnåtts och på vilken nivå.

Materialet är framtaget av legitimerade lärare i svenska med erfarenhet från provkonstruktion i samband med nationella prov. Det är tillämpat och i detalj utprövat tillsammans med lärare och elever på ett flertal gymnasieskolor i Sverige. Vid framtagningen av materialet har vi noga följt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för Svenska och Svenska som andraspråk i GY2011.

Färdiga bedömningar av autentiska elevsvar
Alla läsförståelsefrågor har ett facit som innehåller bedömningsstöd till dig som lärare. Eftersom det i facit grundligt förklaras hur frågorna är konstruerade och vilka förmågor de testar, får du stöd i och en motivering till hur du bör bedöma dina elevers svar.

Stöd till dig som lärare
Färdighetstesterna hjälper läraren att bedöma elevernas kunskapsnivå i förhållande till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i GY2011. Bedömningsmatriserna kopplade till de specifika uppgifterna hjälper både lärare och elever att se var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad de ska sikta in sig på för att utvecklas vidare. Materialet fungerar också som ett stöd inför betygssättning eller som förberedelser inför de nationella proven. Bedömningsmaterial i svenska/SVA 1–3 kan används i sin helhet, men läraren kan också välja ut delar av materialet utifrån behov. Det kan fungera som en del av den formativa bedömningen eller som en del av den slutgiltiga bedömningen av resultatet i en kurs.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen