Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Formativ svenska och svenska som andraspråk Series mark

Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk är en bas i det formativa arbetssättet. De parallella kursböckerna för svenska och sva ger nya möjligheter att jobba i blandade klasser.

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Smakprov

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Formativ svenska 1

978-91-47-12146-5

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 296 sidor

Smakprov

Nyhet
 
320 kr  (339 kr)   

Formativ svenska som andraspråk 1

978-91-47-12147-2

Carin Eklund, Inna Rösåsen

Omfång: 344 sidor

Smakprov

Ber. lev. v. 23-2017
Nyhet
 
320 kr  (339 kr)   
Erbjudande Sida 1 av 1    

Läs mer

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är kursböcker för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är:

- muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp,

- textproduktion som argumentation, krönika, referat och källhantering,

- arbete med skönlitteratur och sakprosa

- språklig variation.

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 har en tydlig struktur som tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du vidare? och Hur har det gått? Mönsteruppgifter, mönstertexter, elevexempel och formativa uppgifter ger flera möjligheter att träna, få återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som kompletterar böckerna.

Formativ svenska 1 och Formativ svenska som andraspråk 1 är med andra ord ”syskonböcker”. Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser svenska 1 och svenska som andraspråk 1.

Om författarna

Carin Eklund och Inna Rösåsen är båda gymnasielärare och förstelärare i svenska. De är verksamma på Tibble gymnasium.

Detta e-läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma e-läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen