Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Nyanlända

Digitalt läromedel i svenska för nyanlända Sida 1 av 1    
 • Svenska från modersmålet, 19 språk
  Över 150 teman
  Lyssna, läs, skriv och tala
  Spelifiering
  Interaktiva talövningar

   

  Läs mer och testa gratis!

Visar 1 - 10 av 29 träffar.

Introducera

Series mark

Ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala

Övningsböcker som tränar basfärdigheter – för sfi B- och C-kurs.

Karin Elffors Skogkär, Britt-Marie Wallhult

Språkintroduktion

Språkstart

Series mark

För nyanlända elever i åk 4-6

Språkstart är en serie böcker för nyanlända elever som främst riktar sig till elever i åk 4-6. I Språkstart lär sig eleverna svenska genom ämnena, och får de viktigaste begreppen inom NO och SO så att eleverna kan tillägna sig kunskapen i ordinarie undervisning. Texterna är elevnära med mycket bildstöd och språkutvecklande övningar. I webbappen kan eleverna lyssna på texterna och träna på ord, begrepp och fraser.

Annica Hedin, Hans Persson

Förberedelseklass 4-6

PLUS Matematik

Series mark

Ett åldersneutralt startpaket i matematik med fyra delar som täcker det viktigaste innehållet för årskurs 1-3.

Pia Eriksson

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass 7-9
Förberedelseklass F-3
Språkintroduktion

Start för nyanlända

Series mark

Start-serien är böcker framtagna för nyanlända elever som ska lära sig svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. I serien finns Start matematik, Start NO, Start SO, Start with English from the Beginning och Start Svenska som andraspråk.

Hans Persson, Sara Ramsfeldt, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass 7-9

Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända

Series mark

Kartlägg nyanlända elevers matematikkunskaper med hjälp av Tummen upp! Matematik kartläggning för nyanlända.

Saman Abdoka, Pia Eriksson

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass 7-9
Förberedelseklass F-3

English from the Beginning

Series mark

Grundläggande engelska för åk 7-9 och introduktionsprogrammet

Linda Odén

Förberedelseklass 7-9

Språkis

Series mark

Svenska för nyanlända och svenska för nyfikna.

Hippas Eriksson

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass F-3

Värdegrund och mångkultur i handling

– i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

Om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Monica Haraldsson Sträng

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass 7-9
Förberedelseklass F-3

Skolans möte med nyanlända

Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken beskriver hur vi kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända, och bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning.

Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren (red.)

Förberedelseklass 4-6
Förberedelseklass 7-9
Förberedelseklass F-3
Språkintroduktion

Libers övningar i Sfi - Kommunikativa spel

Series mark

Lekfulla muntliga övningar i svenska för nybörjare på grundskolan och i gymnasiet.

Anette Althén

Förberedelseklass 7-9
Språkintroduktion

Sida 1 av 3