Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Språkstart

För nyanlända elever i åk 4-6

Med Språkstart lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och befästa vanligt förekommande begrepp i bl.a. NO och SO. Böckerna vänder sig i första hand till elever i åk 4-6, men är åldersneutralt layoutade.

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förSpråkstart SO

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart SO

978-91-47-12479-4

Annica Hedin

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  82 kr  (87 kr)   

Språkstart SO Digitalt utvärderingsexemplar

IC71247901

Annica Hedin

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Språkstart SO Lärarguide

E471247902

Fil

       

Språkstart SO Facit

E471247903

Fil

       

Språkstart NO

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart NO

978-91-47-12480-0

Hans Persson

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

  82 kr  (87 kr)   

Språkstart NO Digitalt utvärderingsexemplar

IC71248001

Hans Persson

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Språkstart NO Lärarguide

E471248002

Fil

       

Språkstart NO Facit

E471248003

Fil

       

Språkstart Matematik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart Matematik

978-91-47-12789-4

Jöran Petersson

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

Nyhet
 
82 kr  (87 kr)   

Språkstart Matematik Digitalt utvärderingsexemplar

IC71278901

Jöran Petersson

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Språkstart Matematik Lärarguide

E471278902

Fil

       

Språkstart Matematik Facit

E471278903

Fil

       

Språkstart Svenska som andraspråk

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart Svenska som andraspråk

978-91-47-12795-5

Erik Sandberg

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

Nyhet
 
82 kr  (87 kr)   

Språkstart Svenska som andraspråk Digitalt utvärderingsexemplar

IC71279501

Erik Sandberg

Online
Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Språkstart Svenska som andraspråk Lärarguide

E471279501

Fil

       

Språkstart English

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart English

978-91-47-12796-2

Linda Odén

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 64 sidor

Smakprov

Nyhet
 
82 kr  (87 kr)   

Språkstart English Digitalt utvärderingsexemplar

IC71279601

Linda Odén

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Språkstart English Lärarguide

E471279602

Fil

       

Gratis webbappar

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Språkstart SO webbapp

E471247901

Hemsida

       

Språkstart NO webbapp

E471248001

Hemsida

       

Språkstart Svenska som andraspråk webbapp

E471279502

Hemsida

       

Språkstart Matematik webbapp

E471278901

Hemsida

       

Språkstart English webbapp

E471279601

Hemsida

       

Läs mer

Pedagogiska tankar
SO
Språkstart SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i åk 4-6 och innehållet är hämtat från det centrala innehållet i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Med Språkstart SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska, samtidigt som dina elever förbereds inför den ordinarie undervisningen i SO.

Till Språkstart SO finns det en gratis nedladdningsbar lärarguide, skriven av Susanna Sjöstrand. Susanna arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där hon ansvarar för språkutveckling i So-ämnena. Susanna älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i hennes undervisning. Susanna skriver också en blogg om hur hon arbetar med Språkstart SO och språkutveckling på Pedagog Malmö: http://pedagog.malmo.se/author/sussjo6/

NO
Språkstart NO är kopplad till NO-ämnenas kursplaner för åk 4-6 i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar i de tre naturvetenskapliga ämnena Fysik, Biologi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska, samtidigt som dina elever förbereds inför den ordinarie undervisningen i NO.

Engelska
Språkstart English utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där ord, begrepp och fraser tillsammans med mkt bildstöd står i centrum. Språkstart English börjar från början och ger eleverna grunderna i engelskan.

I webbappen kan eleverna lyssna på alla texter, öva på och befästa ord samt öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen. Finns gratis på www.liber.se.

Matematik
Innehållet i Språkstart Matematik är hämtat ur det centrala innehållets delar i kursplanen för matematik åk 4-6 i Lgr 11.

Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel börjar med att presentera de begrepp som eleverna kommer att arbeta med, i en kontext. Därefter ges exempel på hur eleven ska lösa uppgiften. Sedan får eleven möjlighet att träna själv eller tillsammans med läraren.

SVA
Språkstart SVA förbereder eleverna för den ordinarie SVA-undervisningen. Innehållet är hämtat ur det centrala innehållet i åk 4-6 i svenska som andraspråk i Lgr 11. Läromedlet är inspirerat av genrepedagogikens tydliga arbetsgång och cirkelmodellen. Eleverna lär sig svenska samtidigt som de både läser och skriver olika skolgenrer (instruerande, beskrivande, argumenterande, förklarande och berättande). Språkstart SVA innehåller många språkutvecklande övningar där eleverna både tränar funktionell grammatik, läsförståelse och får ett större ordförråd.

Lärarguide och webbapp
Lärarguiden innehåller

- språkutvecklande arbetssätt

- exempel på lekar

- exempel på hur man kan arbeta med drama och musik

Webbappar
I webbapparna till Språkstart kan eleverna lyssna på texterna samt träna på och befästa ord, begrepp och fraser.

Om författarna

Annica Hedin är skribent med stor vana att förklara fakta på ett enkelt sätt. Annica har bl.a. skrivit Upptäck Geografi Sverige.

Hans Persson har lång erfarenhet av att undervisa elever både i de lägre och de högre stadierna. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning". Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.

Linda Odén har lång erfarenhet av arbete både på högstadiet och gymnasiet där hon bland annat arbetar med elever på introduktionsprogrammet. Linda är också författare till Start with English from the Beginning samt English from the Beginning 1-4. Linda föreläser också om att utbilda nyanlända elever i engelska.

Erik Sandberg är legitimerad lärare verksam på både grundskole- och gymnasienivå i Uppsala. Erik har skrivit texter, uppgifter och annat till flera läromedel, bland annat Tummen Upp SVA Kartläggning åk 7. Hans texter har ett tydligt elevfokus och hamnar därför väldigt nära eleverna och deras begreppsvärld.

Jöran Petersson är lektor i matematikämnets didaktik. Han disputerade 2017 vid SU och doktorsavhandlingen handlade om hur andraspråkare, med olika lång erfarenhet av svenska språket, använder matematiska begrepp.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen