Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Start för nyanlända

Med Start-serien lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och översätta vanligt förekommande begrepp i bl.a. matematik, NO och SO.

Hans Persson, Sara Ramsfeldt, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus

Smakprov

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förStart engelska

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Start with English from the Beginning

978-91-47-11602-7

Linda Odén

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 112 sidor

Smakprov

  105 kr  (111 kr)   

Start with English from the Beginning Digitalt utvärderingsexemplar

IC71160201

Linda Odén

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Start with English from the Beginning Facit

E471160201

Fil

       

Start with English from the Beginning Lärarhandledning

E471160203

Fil

       

Start with English from the Beginning Konversationskort

E471160204

Fil

       

Start with English from the Beginning webbapp

E471160202

Hemsida

       

Start matematik

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Start matematik

978-91-47-11601-0

Sara Ramsfeldt

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 144 sidor

Smakprov

  105 kr  (111 kr)   

Start matematik Digitalt utvärderingsexemplar

IC71160101

Sara Ramsfeldt

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Start matematik Facit

E471160101

Fil

       

Start matematik Diagnoser och facit

E471160102

Fil

       

Start matematik Aktiviteter

E471160103

Fil

       

Start NO

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Start NO

978-91-47-11606-5

Hans Persson

Utgivningsår: 2016 , Upplaga: 1
Omfång: 116 sidor

Smakprov

  105 kr  (111 kr)   

Start NO Digitalt utvärderingsexemplar

IC71160601

Hans Persson

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Start NO sida 71 Komplettering

E471160604

Fil

       

Start NO Facit

E471160601

Fil

       

Start NO Lärarhandledning

E471160602

Fil

       

Start NO webbapp

E471160603

Hemsida

       

Start SO

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Start SO

978-91-47-11607-2

Camilla Holmberg, Anna Lindstam

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 132 sidor

Smakprov

  105 kr  (111 kr)   

Start SO Digitalt utvärderingsexemplar

IC71160701

Camilla Holmberg, Anna Lindstam

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Start SO Facit

E471160702

Fil

       

Start SO Lärarhandledning

E471160703

Fil

       

Start SO webbapp

E471160701

Hemsida

       

Start SVA

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Start Svenska som andraspråk

978-91-47-11612-6

Ulrika Wendéus

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 132 sidor

Smakprov

  105 kr  (111 kr)   

Start Svenska som andraspråk Digitalt utvärderingsexemplar

IC71161201

Ulrika Wendéus

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Start Svenska som andraspråk Facit

E471161201

Fil

       

Start Svenska som andraspråk Lärarhandledning

E471161202

Fil

       
Sida 1 av 1    
Språkutvecklande undervisning Sida 1 av 1    
  • Språkutvecklande arbetssätt, seminarium med Åsa Sebelius, genrepedagog och sva-lärare, del 1 av 4.
    Se fortsättningen

Sida 1 av 1    

Läs mer

Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet, men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna.

Lärarguide och Facit
Till serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med. Lärarguiden fylls på vartefter fler delar i serien är klar.

Facit till böckernas uppgifter finns att ladda hem gratis.

Start Matematik
Start Matematik är kopplad till kursplanen för åk 4-9 i matematik i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar,

- "Taluppfattning och tals användning",

- "Algebra",

- "Geometri",

- "Sannolikhet och statistik",

- "Samband och förändring" och

- "Problemlösning",

Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel börjar med att presentera de begrepp som eleverna kommer att arbeta med och eleverna kan förbereda sig genom att översätta dem till sitt modersmål. Sedan följer ett tydligt matematikexempel där boken noggrant går igenom hur eleven ska lösa uppgiften. Därefter får eleven möjlighet att träna själv eller tillsammans med läraren. Eleven får testa sina matematiska kunskaper på olika sätt, genom att skriva korta svar eller visa sina beräkningar över hur eleven kommit fram till rätt svar.

Start NO
Start NO är kopplad till NO-ämnenas kursplaner för åk 4-9 i Lgr11 och innehållet är hämtat ur det centrala innehållets delar i de tre naturvetenskapliga ämnena Fysik, Biologi och Kemi. Dina elever introduceras på ett strukturerat sätt till de naturvetenskapliga ämnena och får lära sig grundläggande ord och begrepp. Praktiska experiment hjälper dina elever att befästa sina kunskaper och med ett undersökande arbetssätt göra fler spännande upptäckter. Språkutvecklande övningar där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av och dra nytta av sitt modersmål förstärker inlärningen av målspråket, svenska.

Start Engelska
Start with English from the Beginning utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 1-6 i engelska i Lgr11. Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel inleds med Start, sedan kommer det gula spåret (grundläggande text och övningar) och därefter det lila spåret (lite mer utmanande text och övningar) för att varje elev ska kunna utvecklas på sin nivå. I varje kapitel tas grundläggande grammatiska moment upp med förklaringar och övningar. Progressionen går från åk 3 till 5.

Med Start with English from the Beginning bygger eleverna upp ett basordförråd och övar grundläggande grammatik.

I webbappen kan eleverna lyssna på alla texter, öva på och befästa ord samt öva på de grammatiska moment som tas upp i kapitlen. Finns gratis på www.liber.se.

I lärarguiden finns bl.a. checklistor och hur man kan undervisa nyanlända elever i engelska. Finns gratis på www.liber.se.

Start SO
Start SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i åk 4-9 och innehållet är hämtat från det centrala innehållet i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Med Start SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena. Boken förbereder eleverna för ordinarie SO-undervisning genom att träna på och översätta vanligt förekommande begrepp och arbeta med SO och språket samtidigt.

Start SVA
Start sva utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 4-9 i svenska som andraspråk i Lgr 11. Läromedlet är uppbyggt efter genrepedagogikens tydliga arbetsgång och eleverna lär sig svenska samtidigt som de både läser och skriver olika skolgenrer (instruerande, återgivande, beskrivande, argumenterande, förklarande och narrativ). Start sva innehåller många olika språkutvecklande övningar där eleverna både tränar funktionell grammatik, läsförståelse och får ett större ordförråd. Det viktiga modersmålet ges stort utrymme för att eleverna ska kunna ta stöd och dra nytta av det i sin språkutveckling.

Om författarna

Sara Ramsfeldt har lång erfarenhet av undervisning i matematik på mellanstadiet och högstadiet. Som matematikutvecklare i Skärholmens stadsdel utvecklades hennes engagemang i hur undervisningen kan anpassas för att förbättra möjligheterna för flerspråkiga elever att lära matematik. Då skrev hon "Min hjärna går igång kan man säga - en utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning". De senaste åren har hon varit redaktör för läromedel i matematik och naturvetenskap. Hon har hållit föreläsningar och skapat fortbildningsmatematerial för lärare, bland annat modulen Språk i matematik inom Skolverkets matematiklyft. Modulen är avsedd att initiera ett mer språkutvecklande arbetssätt i matematiken i skolan. Under 2016 har Sara undervisat nyanlända elever i matematik.

Hans Persson har lång erfarenhet av att undervisa elever både i de lägre och de högre stadierna. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning".

Prisad av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."

Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1-3.

Linda Odén har lång erfarenhet av arbete både på högstadiet och gymnasiet där hon bland annat arbetar med elever på introduktionsprogrammet. Linda är också en av författarna till English from the Beginning 1-4 samt det gymnasieförberedande engelskläromedlet All In. Linda föreläser också om att utbilda nyanlända elever i engelska.

Camilla Holmberg var som undervisande lärare förstelärare och legitimerad sva-lärare. Hon har lång erfarenhet av undervisning i åk 6-9 i både svenska och sva och av nyanlända ungdomar bland annat i introduktionsgrupper. Hon leder nätverk för sva-lärare, handleder lärare som undervisar nyanlända och föreläser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Särskilt på SO-sidan har hon sett ett stort behov av ett nybörjarmaterial som ger de nyanlända en bra kunskapsgrund och som ger eleverna större möjlighet att klara kursplanen i SO.

Anna Lindstam är förstelärare, legitimerad i so och svenska, med lång erfarenhet av undervisning i åk 6-9. Hon arbetar även för Göteborgs universitet med att konstruera och analysera nationella prov i religionskunskap för åk 9. På sin skola driver hon ett utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt och hon har tidigare även föreläst för lärare på andra skolor i kommunen om hur man kan arbeta mer språkutvecklande med nyanlända elever. För Liber har hon skrivit Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 (2014) samt Upptäck Religion Arbetsbok (2015).

Ulrika Wendéus har under många år arbetat som lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk och undervisat i både grundskola och gymnasium. Under läsåren 2015/16 och 2016/17 har Ulrika undervisat nyanlända i svenska som andraspråk. Som läromedelsförfattare står hon bakom bl.a. Tummen upp! Engelska kartläggning åk 3-6 och Svenska kartläggning åk 4-5 och Bums läsförståelse 4-6 . Hon har också gedigen erfarenhet som redaktör och projektledare och har som sådan medverkat till flera läromedel i engelska och svenska för grundskolan. Ulrika är också projektledare för En läsande klass.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen