Endast avtalskunder kan beställa på www.liber.se. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Pratstart Series mark

Ett digitalt läromedel i svenska för nyanlända

Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända. En resurs som stödjer lärare i skapandet av roliga och engagerande lektioner och som stöttar elever till en progressiv språkutveckling. Redan från start finns hela 19 språk att utgå ifrån t.ex. arabiska, persiska, dari och tigrinja. Pratstart kan användas i såväl surfplatta som dator, när du vill och var du vill. Snart också i mobilen.

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förTitel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Testa gratis på Pratstart.se

E471178202

Hemsida

       
Licens för hel skola och kommun Sida 1 av 1    
 • Skollicens

  Licens till fast pris med elev- och lärarlicenser till alla i skolan.

  Abonnemangsperiod: 12 mån. Pris: 8 500 kr.

  Beställ Pratstart skollicens

  Kommunlicens

  Licens för alla skolor i kommunen.

  Avtalsperiod: 1-3 år.

  Kontakta Lars Åsén, tel 08-690 90 08
  lars.asen@liber.se 

Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända. Sida 1 av 1    
 • 19 språk att utgå ifrån
  Över 150 teman och 1 500 svenska ord och fraser
  Täcker de fyra grundläggande färdigheterna för språkinlärning: lyssna, läsa, skriva och tala
  Fungerar både för enskilt arbete och i grupp
  Spelifiering, framsteg belönas med medaljer
  Interaktiva talövningar med självrättning
Pratstart finns på Facebook Sida 1 av 1    

Läs mer

Många fördelar med Pratstart:
- 19 språk att utgå ifrån

- Över 150 teman och 1500 svenska ord och fraser

- Täcker de fyra grundläggande färdigheterna för språkinlärning: lyssna, läsa, skriva och tala

- Fungerar både för enskilt arbete och i grupp

- Spelifiering, framsteg belönas med medaljer

- Interaktiva talövningar med självrättning

- Utgår från Lgr11 med fokus på vardagsnära ämnen

Läromedlet Pratstart är utvecklat för:
- Sva-elever och deras lärare

- Sfi-studerande och deras lärare

- Nyanlända vuxna som vill lära sig svenska på egen hand

Varför ska jag använda Pratstart?
Pratstart är ett effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända, för svenska som andraspråkselever och för studerande inom svenska för invandrare. Det är ett lekfullt och belönande sätt att lära sig svenska språket. Lärare uppskattar hur effektivt det hjälper eleverna i sin språkutveckling.

19 språk stöds i Pratstart
De modersmål som stöds i Pratstart är arabiska, dari, engelska, franska, italienska, kurdiska, lettiska, litauiska, paschto, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, tjeckiska, turkiska, tyska och ukrainska. Fler språk tillkommer.

Välj skollicens eller kommunlicens
Läs om ditt licensval och beställ på www.pratstart.se

Lämplig för

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen