Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Introducera Series mark

Ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala

Alla har sina styrkor och svagheter i språkinlärningen. När man lär sig ett nytt språk måste man fokusera på det man har svårt för, även om det känns tufft ibland. Det är där Introducera-serien kommer in. Varje bok i serien tar upp en färdighet och ger goda möjligheter att träna intensivt.

Karin Elffors Skogkär, Britt-Marie Wallhult

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förIntroducera Skriv Sfi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Introducera Skriv Sfi

978-91-47-11780-2

Karin Elffors Skogkär

Utgivningsår: 2014 , Upplaga: 1
Omfång: 88 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Introducera Skriv Sfi Digitalt utvärderingsexemplar

IC71178001

Karin Elffors Skogkär

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Introducera Grammatik Sfi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Introducera Grammatik Sfi

978-91-47-11783-3

Karin Elffors Skogkär

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 112 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Introducera Grammatik Sfi Digitalt utvärderingsexemplar

IC71178301

Karin Elffors Skogkär

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Introducera Grammatik Sfi Muntliga övningar

E471178301

Fil

       

Introducera Läs Sfi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Introducera Läs Sfi

978-91-47-11781-9

Britt-Marie Wallhult

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 84 sidor

Smakprov

  134 kr  (142 kr)   

Introducera Läs Sfi Digitalt utvärderingsexemplar

IC71178101

Britt-Marie Wallhult

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Introducera Ord Sfi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Introducera Ord Sfi

978-91-47-11782-6

Karin Elffors Skogkär

Utgivningsår: 2015 , Upplaga: 1
Omfång: 96 sidor

Smakprov

  128 kr  (136 kr)   

Introducera Ord Sfi Digitalt utvärderingsexemplar

IC71178201

Karin Elffors Skogkär

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Introducera Ord Sfi Muntliga övningar

E471178201

Fil

       

Introducera Tala Sfi

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Introducera Tala

978-91-47-11784-0

Eva Källsäter

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 80 sidor

Smakprov

  134 kr  (142 kr)   

Introducera Tala Digitalt utvärderingsexemplar

IC71178401

Eva Källsäter

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Läs mer

Introducera är en serie av fristående övningsböcker, som täcker momenten ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala. Materialet riktar sig till SFI kurs B och C, men fungerar väl även i gymnasiets språkintroduktion.

Introducera består av renodlade, genomtänkta övningar som sätter färdighetsträningen i centrum. Tydliga exempel och förklaringar guidar den studerande genom lärprocessen. Dessutom finns utförliga facit där de rätta svaren följs av förklaringar och ofta förslag på lösningar. Det gör att kunskaperna befästs bättre, eftersom rättningen blir en del av lärprocessen.

Tack vare den strukturerade metoden i flera steg är böckerna även lämpliga för mer självständiga studier.

Liknande färdighetsträning finns i serierna Etablera och Avancera.

Introducera Skriv
Introducera Skriv består av sju kapitel som vardera tar upp genrerna: sms, meddelanden på lappar, kort/vykort, mejl, brev, uppsatser och kommentarer (i till exempel kommentarsfält och sociala medier).

Den studerande bildar sig först en uppfattning om genrerna med hjälp av förklaringar och mönstertexter. Därefter studerar hen textens uppbyggnad, med hjälp av övningar på till exempel rubriksättning, målgruppsanpassning och tilltal. I nästa steg tillämpas genrekunskaperna i 10-15 situationsanpassade skrivövningar i ämnen från vardagen. Alla kan hitta något som passar tack vare den rika variationen!

I slutet av varje kapitel finns ett utökat facit med kommentarer och exempellösningar, som ger möjlighet till fördjupning.

Introducera Grammatik
Introducera Grammatik guidar läsaren genom grammatiken. Boken börjar med verbböjningar och slutar med ordföljd i bisats. Varje moment förklaras kort och följs sen av uppgifter. Uppgifterna har stor variation och de studerande övar på många olika sätt, vilket i sin tur ökar förståelsen. Eftersom boken är lämpad för självstudier finns ett tydligt facit som även innefattar svarsförslag på de ställen där inga exakta svar på övningarna kan ges.

Till Introducera Grammatik finns nedladdningsbara pdf:er med muntliga övningar till varje grammatikmoment. Med dessa kan den studerande öva grammatik tillsammans med en kamrat. På så sätt kan hen repetera varje moment på ett nytt sätt.

Introducera Läs
Introducera Läs innehåller många olika texttyper, allt från lappen på köksbordet till fakturor och skönlitteratur. Till varje text finns läsförståelsefrågor som både berör läsförståelse på detaljnivå och på en mer övergripande nivå. Genom dessa typer av frågor och uppgifter närmar sig läsaren texten från olika håll. På så vis ökar möjlighet till förståelse och inlärning. Även det många gånger förklarande facit bidrar till detta. Den studerande ges också möjligheten att ensam eller i samtal reflektera mer allmänt kring innehållet i texten.

Introducera Tala
I Introducera Tala finns 15 kapitel med individuella uppgifter, paruppgifter, gruppuppgifter och uppgifter för ”helklass”. Strukturen är tematisk och exempel på teman som finns med i boken är MAT, KULTUR, TRADITIONER och VANOR, MUSIK, MILJÖ, SPORT och MOTION, TEKNIK. Även grammatik tränas i ett kapitel. Allra sist i Introducera Tala finns innehållsrika bilder i färg att tala kring.

Om författarna

Introducera Skriv och Introducera Grammatik har vuxit fram ur de skrivkurser inom sfi-kurserna Karin Elffors Skogkär haft i många år. Så hela boken är noggrant utmejslad av erfarenheter direkt från skolarbete. Karin har inte bara en lång erfarenhet av lärarjobbet hon har också skrivit flertalet läromedel inom sfi.

Författaren till Introducera Läs Britt-Marie Wallhult har även hon mångårig erfarenhet av undervisning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk.

Introducera Tala är skriven av Eva Källsäter. Eva Källsäter är en erfaren läromedelsförfattare och aktiv lärare i sfi och svenska som andraspråk.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen