Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svenska i fokus Series mark

Svenska i fokus är allt-i-ettböcker för studievana nybörjare i svenska, både på sfi och på språkintroduktion. De är framtagna för ett självgående arbetssätt och bygger på det svenska språkets struktur. Rikligt med bilder, tabeller och övningar ger en god grund för vidare studier. Svenska i fokus förbereder för ett språkligt krävande yrkesliv.

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

Om författarna

Provlektion

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förSvenska i fokus 1

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska i fokus 1 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91415-9

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Svenska i fokus 1 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79108401

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva

978-91-47-10404-8

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 192 sidor

Smakprov

  297 kr  (315 kr)   

Svenska i fokus 1 Provlektion

E471040401

Fil

       

Svenska i fokus 1 Provlektion

E471040402

Fil

       

Svenska i fokus 1 Lärarhandledning

978-91-47-90856-1

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

CD
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 173 sidor

Smakprov

  974 kr  (1218 kr)   

Svenska i fokus 1 Facit

978-91-47-10463-5

Stefan Andersson, Gullvi Weijk Carlert

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

  61 kr  (65 kr)   

Svenska i fokus 1 Lärar-cd 1-2

978-91-47-90857-8

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

CD
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1

  917 kr  (1146 kr)   

Svenska i fokus 2

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska i fokus 2 Onlinebok Grupplicens

978-91-47-91416-6

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:12 månader

Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser.

  119 kr  (149 kr)   

Svenska i fokus 2 Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang

CE79108201

Onlinebok
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

Beställ en gratis lärarlicens för att utvärdera.

       

Svenska i fokus 2

978-91-47-10405-5

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1
Omfång: 180 sidor

Smakprov

  280 kr  (297 kr)   

Svenska i fokus 2 Provlektion

E471040501

Fil

       

Svenska i fokus 2 Lärarhandledning cd

978-91-47-10407-9

Stefan Andersson, Gullvi Weijk-Carlert

CD
Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 180 sidor

Smakprov

  946 kr  (1182 kr)   

Svenska i fokus 2 Facit

978-91-47-10464-2

Stefan Anderssson, Gullvi Weijk Carlert

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 32 sidor

  60 kr  (64 kr)   

Svenska i Fokus 2 Lärar-cd 1-2

978-91-47-91147-9

CD
Utgivningsår: 2012 , Upplaga: 1

  913 kr  (1141 kr)   

Läs mer

Utmärkande drag
- Språkets struktur är bokens struktur

- En pedagogik som följer de grammatiska utvecklingsstadierna

- Stora möjligheter för studievana att snabbare klara kurserna

- Facit som hörövning

- Relevanta texter om relevanta ämnen

- Stöttar självstudier

Svenska i fokus riktar sig främst till sfi studieväg 3, men eftersom Svenska i fokus 1 är en nybörjarbok kan den naturligtvis även användas på studieväg 2 och annan motsvarande nybörjarundervisning för ungdomar och vuxna.

Många studerande med god studievana förväntar sig att få arbeta mycket med språkets uppbyggnad och regler redan på nybörjarstadiet. De vill och kan arbeta intensivt med svenskan redan från början och arbetar gärna självständigt. Det är för deras skull som vi har tagit fram Svenska i fokus – serien som tar tillvara på de studerandes ambition och kunskapstörst!

Svenska i fokus kan användas på olika sätt:

- som basläromedel med tillräckligt med material för gruppundervisning,

- som ett komplement för att individualisera eller nivåindela undervisningen,

- som bas för självständiga studier i svenska som främmande språk.

Svenska i fokus 1–2
Seriens stomme är allt-i-ett-böckerna, som du kan använda antingen som tryckta böcker eller som Onlineböcker. Alla tryckta böcker kommer med en mp3-skiva så att man kan lyssna på de trevligt inlästa texterna och dialogerna hemma. I Onlineböckerna ligger ljudet istället i form av länkar på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs om Onlineböcker

Allt-i-ett-böckerna är rikligt illustrerade och pedagogiskt uppbyggda. De varvar grammatiska moment med faktatexter i relevanta teman:

Svenska i fokus 1 är tänkt för nybörjare i C-kursen (A1/A2 på Europaskalan). Boken tar upp bl.a. substantiv i bestämd form och plural, pronomen samt ordföljd i huvudsats, även med inversion. Bokens teman rör sig inom den personliga domänen: hälsningsfraser, klockan, hemmet, mataffären, mat och dryck samt familj och släkt.

Svenska i fokus 2 är tänkt för resten av C-kursen (A2/delar av B1) och tar upp bl.a. bisatsordföljd, adjektiv och adverb. Bokens teman rör sig i de studerandes närmiljö: skolan, staden, naturen, Sverigekunskap, jobbsökande.

Böckerna förbereder väl för de nationella proven i sfi. Tanken är att deltagarna ska kunna arbeta så självgående som möjligt efter en gemensam genomgång. Kapitlen bygger därför ofta på ett visst språkligt moment som:

1. presenteras med faktarutor, tabeller och bilder,

2. tränas med snabba, varierade övningar,

3. exemplifieras med vardagsnära texter, dialoger och hörövningar,

4. tillämpas och fördjupas med muntliga och skriftliga övningar.

De flesta övningarna avslutas med att de studerande rättar sina svar genom att lyssna. Stora delar av facit finns nämligen inläst på den medföljande ljudskivan. Det arbetssättet ger riklig träning i aktivt lyssnande och de studerande får förutsättningar att utveckla både hörförståelse och uttal.

Svenska i fokus tränar skrivandet på ett mycket strukturerat sätt, i början med mycket träning på ordföljd i huvudsats, även med inversion. För att underlätta inlärningen av svenskans syntax finns ordföljdstabeller med mönstermeningar, där satsdelarna konsekvent färgkodas. Eftersom skrivövningarna ofta bygger på dessa mönster tränar de studerande in strukturer som underlättar för läs- och hörförståelsen på lång sikt.

Med Svenska i fokus kan var och en fördjupa sig olika mycket i ett moment beroende på vilket mål man har med sina studier. Det är enkelt att gå tillbaka till faktarutorna när man repeterar och fördjupar sina kunskaper. Serien fungerar därför som en uppslagsbok att återvända till senare i livet.

Elevljud
Till varje tryckt bok ingår en ljudskiva i mp3-format i pärmen, där samtliga texter och hörövningar finns inspelade. Där finns dessutom facit till de flesta övningarna. Skivorna kan spelas i en dator eller en mp3-spelare. Det är enkelt att hitta rätt ljudspår eftersom spårnumren är tryckta intill övningarna i boken. Använder du Onlineboken hittar du istället samma ljud inlagt i länkar på varje sida.

Lärarhandledning och lärar-cd
I lärarhandledningen finns gott om lektionstips, extra övningar, kapiteltester, manus till bokens hörövningar, med mera. Lärar-cd:n kan spelas i en vanlig cd-spelare. De innehåller alla texter och hörövningar plus ljudet till testerna.

Om författarna

Gullvi Weijk-Carlert och Stefan Andersson undervisar på sfi i Älmhult. De möter många ambitiösa studerande som har högt ställda mål med sina svenskstudier: att snabbt kunna bli verksamma i språkligt krävande yrken. De har samlat sina gedigna erfarenheter av nybörjarundervisning i Svenska i fokus. Serien genomsyras av deras entusiasm över det svenska språket, som lyser igenom på varje sida!

Lämplig för

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen