Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Svenska så klart!

Sfi - svenska för invandrare

Svenska så klart! är den nya generationens sfi-läromedel med angelägna texter från den studerandes vardag. Serien vilar på en stark grund av många uttalsövningar, praktisk grammatik och genrepedagogik.

Webbapp

Om författarna

Fråga ämnesrådgivaren

Lämplig förSfi nybörjare

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska så klart! Nybörjarboken

978-91-47-12413-8

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 52 sidor

Smakprov

  65 kr  (69 kr)   

Svenska så klart! Nybörjarboken Digitalt utvärderingsexemplar

IC71241301

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Sfi kurs B

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska så klart! B-boken

978-91-47-12673-6

Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Omfång: 224 sidor

Smakprov

Nyhet
 
178 kr  (189 kr)   

Svenska så klart! B-boken Digitalt utvärderingsexemplar

IC71267301

Online
Utgivningsår: 2018 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Svenska så klart! B-boken webbapp

E471267301

Hemsida

       

Sfi kurs C

Titel   Inkl moms Antal Köp/Spara

Svenska så klart! C-boken

978-91-47-12414-5

Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Omfång: 208 sidor

Smakprov

  183 kr  (194 kr)   

Svenska så klart! C-boken Digitalt utvärderingsexemplar

IC71241401

Online
Utgivningsår: 2017 , Upplaga: 1
Abonnemangsperiod:2 veckor

       

Svenska så klart! C-boken webbapp

E471241401

Hemsida

       
Nybörjarboken Sida 1 av 1    
  • David Zäther berättar om Svenska så klart! Nybörjarboken, som ger en första introduktion till svenska språket, en uppvärmning till den första kursen som innehåller ord och fraser.

Läs mer

Kort och konkret handlar Svenska så klart! om det här:

- Upplägget underlättar kontinuerligt elevintag.

- Genrepedagogiken stödjer språkförståelse och skrivande.

- Uttalsdelen och kapitelövningar ger en rik möjlighet att öva uttal.

- Grammatiken övas och förklaras med utgångspunkt från texterna.

- Hörförståelse övas i mängder av inspelade texter, dialoger och samtal.

- Uppföljning och utvärdering av progression erbjuds efter varje kapitel.

Svenska så klart! utnyttjar alla vägar
Hörförståelsen övas i det att alla texter och dialoger är inlästa. Till texterna finns hörförståelsefrågor och ett kort inspelat samtal kring texten. Dessa små samtal ger de studerande möjlighet att lyssna på mer spontant tal från en mängd olika personer. Texterna representerar alla skolans genrer och ett genreperspektiv är tydligt i materialet. Innehållet i texter och dialoger är relevant för de studerande. Skrivuppgifterna är tydliga och ger exempel och tips på hur man kan tänka kring sitt skrivande. Tips som rör genrer såväl som grammatik. Varje kapitel har samtalsuppgifter utformade så att de ger stöd och främjar muntlig interaktion och produktion. Att öva uttal är en väldigt viktig del i Svenska så klart! Med tydliga förklaringar och genomgångar kan de studerande själva lyssna och härma ljud, betoning och prosodi. Allt ljud till uttalsövningarna finns i webbappen.

Svenska så klart!-serien består av:
- Böcker i kurserna B, C och D.

- Webbappar: till de tre kursböckerna finns webbappar, som används i mobil, på surfplatta och i datorn. Här finns allt ljud: de inspelade texterna och dialogerna från boken, alla uttalsövningar och uttalsgenomgångar. Här finns också samtal och frågor kring texterna. Webbapparna innehåller dessutom en del ord- och grammatikövningar.

- Digitala övningar tillkommer under 2019.

- Lärarhandledningar: Till varje bok utkommer en lärarhandledning, som köps och laddas ner som pdf-fil till din dator. Detta material får kopieras och användas på skolan. Här hittar du som lärare tips och råd, alla facit till uppgifter, en test att göra med den studerande för att se hur mycket hen kommer ihåg från kapitlet samt en hel del stöd för eleverna när de arbetar med bokens texter och övningar.

- En Nybörjarbok: En trygg introduktion till svenska språket, en uppvärmning till den första kursen som innehåller ord och fraser.

Svenska så klart! Nybörjarboken
De första veckorna på sfi är omtumlande. Svenska så klart! Nybörjarboken är tänkt att ge en första inblick i svenskan och skapa åtminstone lite ordning i mängden av intryck. Boken presenterar vardagliga situationer för och ger relevanta ord och fraser till den studerande. Boken är vackert illustrerad och strukturerat upplagd. Väl valda foton förtydligar och förklarar ytterligare. Boken fungerar som en god uppvärmning inför kommande C- eller B-kurs.

Svenska så klart! B-boken
Boken har femton kapitel. I kapitel 1-11 får en text och en dialog stå för grunden och utgöra temat. Tanken är att eleven närmar sig dessa båda texter från olika håll. Texterna läses och lyssnas på. Temat diskuteras i samhällsuppgiften. Textens grammatik skärskådas. Uttal slipas med hjälp av ljud, ord och meningar från texten. Skrivandet stärks med kapitlets text som stöd.

Kapitel 12 innehåller en novell, antagligen den första på svenska språket som de studerande läser.

Kapitel 13 presenterar olika genrer med exemplet och kommentarer, allt för att stötta skrivandet.

Kapitel 14 bjuder på grammatik, ord och diagram.

Kapitel 15 ger den studerande gedigna möjligheter till ett bra uttal.

Svenska så klart! C-boken
Boken har fjorton kapitel. I kapitlen 1-11 får en text och en dialog stå för grunden och utgöra temat. Tanken är att eleven närmar sig dessa båda texter från olika håll. Texterna läses och lyssnas på. Temat diskuteras i samhällsuppgiften. Textens grammatik skärskådas. Uttal slipas med hjälp av ljud, ord och meningar från texten. Skrivandet stärks med kapitlets text som stöd.

Kapitel 12 presenterar olika genrer med exempel och kommentarer, allt för att stötta skrivandet.

Kapitel 13 bjuder på grammatik, ord och diagram.

Kapitel 14 ger den studerande allt som behövs för ett bra uttal.

Svenska så klart! D-boken
Seriens tredje bok kommer under 2019. Till den kommer också webbapp, digitala övningar och lärarhandledning.

Om författarna

Texterna i C-boken är skrivna av Johanna Immonen, Lina Bokström och Marcus Persson. Johanna har lång erfarenhet som lärare på folkhögskola och på språkintroduktion. Hon har även skrivit flera skönlitterära böcker som lämpar sig utmärkt i svenskundervisning. Lina och Markus är sfi-lärare med lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och studievägar.

I B-boken står Marcus Person återigen för några av texterna. Josefin Schygge har skrivit andra texter och inte minst den fina novellen som är en del av boken. Josefin har lång erfarenhet av undervisning och författande. Även Frida Hol som arbetar med svenska som andraspråk på språkintroduktion har skrivit en text.

Uttalsdelen och uttalsövningarna är skrivna av Liv Linjer Fridefors, utbildad logoped och lärare. Liv är också en flitigt anlitad föreläsare som brinner för att sprida uttalets stora betydelse för språkförståelsen.

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen