Hem   Aktuellt     E3000 - ett bra läromedel som blivit ännu bättre!

17 June 2022

E3000 - ett bra läromedel som blivit ännu bättre!

resource-not-found

E3000 Företagsekonomi

Klassiker i nya upplagor

I upplaga 2 har innehållet i både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 bearbetats och uppdaterats, både stoffet i faktaböckerna men även uppgifterna i övningsböckerna. Digitalt övningsmaterial ersätter den tidigare så populära webbappen.

Läs mer och prova

Ny upplaga

E3000 - ett bra läromedel som blivit ännu bättre!

Hallå där, Patrik!

Vi har intervjuat Patrik Riddersporre, ämnesexpert på Liber inom ekonomi och juridik, för att ta reda på vad som är de viktigaste nyheterna i de nya upplagorna.

Vilka är de viktigaste nyheterna i de nya upplagorna?
I den här nya upplagan har vi framförallt fokuserat på att bearbeta och uppdatera innehållet i de båda serierna.

✓ E3000 Företagsekonomi 1 har vi exempelvis skrivit ett nytt avsnitt om kalkylprogram. Dessutom har vi uppdaterat kapitlet om kommunikationskanaler. Där kan du nu läsa om exempelvis fenomenet influencer marketing och live shopping.
✓ E3000 Företagsekonomi 2 har vi fördjupat oss i ekonomistyrning. Vi har tagit bort repetitionskapitlet och istället lagt till text om KPI:er, rullande budgetar och hur företagets samhällskostnad kan beräknas.
✓ Marknadsföringsblocken uppdaterats, då det har skett flest förändringar där sedan förra upplagan.
✓ Vi har gått igenom samtliga övningsuppgifter, och både lagt till och tagit bort. Dessutom har vi i vissa kapitel justerat ordningsföljden för att övningsboken ska vara så pedagogiskt upplagd som möjligt. Sedan kommer allt lärarmaterial att vara uppdaterat utifrån de förändringar som är gjorde i de nya upplagorna.

Skolverket har inte gjort några ändringar i kursplanerna inom de här kurserna så vilken är bakgrunden till den nya upplagan?
Det var cirka 6 år sedan den förra upplagan kom. Även om vi arbetat aktivt med tilltryck så har så pass mycket hänt så att vi känner att en ny upplaga är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda ett aktuellt läromedel. Vi har, i och med den nya upplagan, lyssnat på lärare som använder E3000, lärare som kommit med förslag och feedback. Exempelvis att kalkyleringsavsnittet i E3000 Företagsekonomi 1 upplevs som svårt av många elever och att övningsböckerna bör ha en grövre papperstyp. Stort som smått med andra ord. Allt detta har vi tagit hänsyn till i de nya upplagorna.

En ny produkt i serien är det digitala övningsmaterialet. Vad är behållningen med denna typ av produkt?
Det digitala övningsmaterialet är en utveckling av den tidigare webbappen, och här kan exempelvis eleverna träna begrepp, kontering och göra resultatdiagram, vilket är något helt nytt. Det digitala övningsmaterialet så är det inte en fullständig digital övningsbok, utan enbart ett komplement. Plattformen som övningsmaterialet finns i används inom ekonomiutbildningar på högskolenivå och har flera övningstyper än den tidigare webbappen, exempelvis uppgifter med t-konton. I detta material går det att föra in siffor direkt i kalkyleringsuppgifter, och man behöver alltså inte arbeta i ett Excel-dokument.