Kompetensutveckling     Nya kostnadsfria workshops

Nya kostnadsfria workshops

Vi har tagit ett helhetsgrepp på kontinuerligt lärande både för lärare och skolledare. Lagom till höstlovet i vecka 44 bjuder vi på kompetensutveckling inom sex områden som kan vara aktuella för dig och dina kollegor i era yrkesroller.

Komputv_grundskola_generic-front

Varje workshop består av:

✓ En filmad föreläsning på 10-15 minuter
✓ 3 frågor som sätter igång diskussionen i kollegiet och stärker er ytterligare i er profession.

Ni väljer själva när ni tittar och hur lång tid ni avsätter för diskussionen.

Intresserad men osäker på om du kan delta?

Anmäl dig så får du chansen att se samtliga workshops när det passar dig och dina kollegor, även efter v 44.

Workshops

resource-not-found

Fredrik Zimmerman

Gör skolan mer begriplig och få fler elever att lyckas

Fredrik Zimmerman lyfter fram ny forskning och hur den kan tillämpas i klassrummet i syfte att göra skolan mer begriplig, och med det mer likvärdig. Det här gynnar alla elever, särskilt de svagaste och av vilka pojkar utgör majoriteten.

resource-not-found

Gunilla Zuleta

Arbeta med sexualitet, samtycke och relationer

Funderar du på hur du och dina kollegor ska kunna ta er an uppdraget att jobba med ämnet sexualitet, samtycke och relationer? Gunilla Zuleta ger en introduktion till begreppet normkreativitet.

resource-not-found

Niklas Delmar

Börja göra! Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Med utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om engagemang, motivation, välmående och måluppfyllelse visar den här workshopen hur ni skapar de bästa förutsättningarna på jobbet tack vare ert välmående och inte på bekostnad av.

Inspelning pågår!

Ännu fler workshops

resource-not-found

Anna Tufvesson

Medarbetarskapet - en viktig pusselbit i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vad är ett aktivt medarbetarskap och vilka vinster ser vi i verksamheten om vi jobbar med det? Vilket ansvar har arbetsgivaren och vilket eget ansvar har vi för vår hälsa? Hur bidrar vi till vår egen och andras arbetsglädje?

resource-not-found

Erik Hall & Ingrid Hylander

En skolkultur som främjar kunskap, trygghet & trivsel

Här diskuteras vikten av en positiv skolkultur som främjar alla elevers kunskapsutveckling. I workshopen får du ta del av insatsen Likvärdig start som är ett konkret exempel som främjar en positiv skolkultur. 

resource-not-found

Charlotta Lundgren

Ledarskap för tillit, motivation och engagemang

Workshopen handlar om hur man på ett tydligt sätt kommunicerar med sina medarbetare så att det främjar motivation, engagemang och tillit. Som ledare är du särskilt viktig för att skapa en god och effektiv samtalskultur som präglas av öppenhet.

resource-not-found

Kompetensutveckling

Den som slutar försöka bli bättre, slutar vara bra heter det. Forskning och vetenskap utvecklas i en rasande takt och alla behöver ta ledningen över sin egen kompetensutveckling Därför har vi tagit ett helhetsgrepp på ständigt lärande både för lärare, skolledare och alla andra som vill ta ledningen. Allt vilar på vetenskaplig grund, men ger också handlingskraft genom praktiska lösningar att ta in i vardagen, Om det så är i lärarrummet, klassrummet eller konferensrummet. Lyckas ta ledningen!
Läs mer >>