Varukorg

Varukorgen är tom

Hälsning från oss

Här publicerar vi en hälsning med fokus på oss som utgivare eller nyheter om branschen.

Oktober 2021

Hej!
I dagarna gör vi utbetalningarna av royalty till våra författare och jag vill tacka för ett fint samarbete under året. Pandemin har under 2021 fortsatt att påverka vårt dagliga liv och utbildningssektorn är inget undantag. Året skiljer sig ändå en hel del från 2020 då 1,5 miljarder barn, unga och vuxna gick över till distansundervisning globalt. I Sverige, precis som i övriga världen, ägnade sig lärare och huvudmän till stor del åt att hantera situationen och säkerställa fortsatt utbildning. I år har diskussionen snarare berört de långsiktiga effekterna för barn och unga av de stora omställningarna under 2020. Det är uppenbart att saknaden av klassrummet och föreläsningssalen har varit stor under pandemin både socialt och för lärandet.

Utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel, SOU 2021:70 presenterade i augusti sitt slutbetänkande och understryker vikten av läromedlens betydelse i undervisningen för att säkerställa lärandet. Vi på Liber har sedan 1897 skapat läromedel baserat på grunderna inom pedagogik och didaktik och med stöd i forskning, både för att ge stöd till läraren med lärarmaterial och grundläromedel för eleverna. Utredningen pekar också på utmaningen i Sverige när det gäller tillgång till läromedel och sätter fokus på just tillgångsfrågan vilket i längden starkt bidrar till en ökad likvärdighet.

Vårt digitala erbjudande för grundskolan har utvecklats under de senaste åren och vi får nu mycket positiv feedback från våra kunder på våra digitala lösningar och vi fortsätter utveckla dem efter kundernas behov. Vi har också spännande dialoger med många av våra författare om hur innehåll och funktionalitet bäst samverkar.

I vår högskoleutgivning är det framförallt den tryckta boken som efterfrågas men den utmanas både av digitala initiativ och andrahandsmarknaden, en stark nyutgivning av titlar är avgörande och vi har under 2021 kommit med en rad spännande titlar inom olika områden. Den ökade tillströmningen av studenter till våra lärosäten som vi såg under 2020 har fortsatt även 2021 och pandemin har också satt fokus på det livslånga lärandet när arbetsmarknaden förändras.

I en ännu högre takt än tidigare fortsätter Liber att investera i lärande som baserar sig på framtida behov hos lärare, föreläsare likväl som elever och studenter. Det arbetet gör vi i nära samarbete med våra kunder och tillsammans med våra författare.

Vi är glada över att så många vill utveckla lärandet tillsammans med oss för att förbättra lärandet i den spännande och utmanande tid vi befinner oss i.

Allt gott!
Anna Settman, vd Liber AB 

;