Varukorg

Varukorgen är tom

Hälsning från oss

En gång per halvår publicerar vi här en hälsning från oss med uppdateringar och nyheter om branschen och/eller oss som utgivare.

Oktober 2020

Hej! 

I ljuset av detta omtumlande år som hela utbildningssektorn har upplevt, vill jag först passa på och tacka dig för ett gott samarbete och samtidigt uppdatera läget om utvecklingen i branschen som helhet och för oss på Liber.

Digitaliseringen av svensk skola har pågått i decennier men accelererade i våras både i Sverige och resten av världen i samband med pandemin. Både trenden och omställningarna under året kommer fortsatt att påverka efterfrågan på läromedel där digitala lösningar ger nya möjligheter för både lärare och elever. För att möta efterfrågan kombinerar vi vårt högkvalitativa författarskrivna innehåll med funktionalitet i olika digitala lösningar för ett förbättrat lärande baserat på lärares och elevers förändrade beteende. Där vår styrka är vår långa erfarenhet, med en stark förankring i forskning.    

När skolorna i våras helt eller delvis stängde och övergick till distansundervisning agerade många läromedelsföretag genom att öppna upp sina digitala lösningar för lärare och elever, så även vi.  Vi erbjöd också guider och inspiration kopplat till lärarnas nya situation. För att nå ut till lärare med våra erbjudanden ställde vi om till virtuella möten och en hel del skolor fick ett utomhus-besök där vi gav lärare möjlighet att hämta en Liberlåda eller -kasse med provprodukter och samtidigt utbyta erfarenheter över en kopp kaffe.   

Vår högskoleutgivning består fortfarande i huvudsak av den tryckta boken och vi påverkades produktmässigt mindre av omställningen men vi genomförde även här virtuella möten med kursansvariga på universiteten. På utvalda titlar genomför vi nu digitala piloter för att lära oss om studenternas framtida beteende. Vi ser också ett ökat intresse av våra produkter från professionsmarknaden, vilket är spännande. Under hösten gör Amazon sitt intåg i Sverige och det förväntar vi kommer att påverka försäljningen av både högskole- och professionsutgivningen.   

2020 är uppenbart ett år då digitaliseringen av den svenska skolan tog nya former och utmanade alla aktörer med siktet inställt på att förbättra skolan att samverka för ett förbättrat resultat. Där har läromedel en självklar plats och roll att spela, något som under krisen synliggjorts genom att skillnaderna mellan de som haft en god tillgång till läromedel och de som inte haft det blivit tydlig. Bristen på likvärdighet har vi under året kunnat läsa om i undersökning på undersökning från olika aktörer. De visar samstämmigt att svenska skolbarn har en väsentligt sämre tillgång till läromedel än andra länder vilket förstärkt olikvärdigheten under krisen. När det gäller den högre utbildningen och det livslånga lärandet ser vi ett ökat antal studenter som strömmar till våra lärosäten och behovet av omskolning under sitt arbetsliv är ständigt relevant.    

I den här spännande tiden fortsätter vi att investera i utveckling av produkter för framtiden som förbättrar och förstärker lärandet tillsammans med er författare och våra kunder. Det kräver människor som är engagerade och både kan och vill dela med sig av sin kunskap. Tack för att du vill göra det tillsammans med oss på Liber!   

Allt gott,  

Anna Settman 
Vd Liber AB 

;